McAfee Labs: ‘Hackers richten pijlen op gezondheidszorg en Facebook’

Wachtwoord

Hackers richten hun pijlen steeds vaker op de gezondheidszorg en Facebook. Dat blijkt uit het McAfee Labs Threats Report: September 2017 over het tweede kwartaal van dit jaar. Facebook wordt met name onder vuur genomen door een trojan.

Die trojan heet de Faceliker trojan, die verantwoordelijk was voor 8,9 procent van de 52 miljoen nieuwe malware die McAfee Labs in het tweede kwartaal van dit jaar waarnam. De Facelike trojan infecteert je browser als je een besmette website bezoekt. Daarna worden de likes op het sociale medium gekaapt om content te promoten. Hier merk jij echter niets van.

Het idee van de trojan is dat de cybercriminelen veel geld kunnen verdienen. De gekaapte likes gebruiken ze namelijk voor hun eigen advertenties. Daardoor lijkt een artikel, video of website populairder of betrouwbaarder dan deze eigenlijk is.

Gezondheidszorg

Hackers hebben verder de gezondheidszorg in het vizier, blijkt uit het rapport. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam ruim een kwart van het totale aantal gemelde incidenten uit die sector. De meeste beveiligingsincidenten zijn volgens McAfee Labs waarschijnlijk het gevolg van menselijke fouten, maar het aantal cyberaanvallen op de gezondheidszorg blijft toenemen.

In Europa kwamen de meeste meldingen van beveiligingsincidenten echter uit de publieke sector. De entertainmentsector, de gezondheidssector, de financiële sector en de technologiesector maken de top vijf af. In Noord-Amerika zag de gezondheidssector echter wel de meeste incidenten.

Nieuwe malware

Verder zag McAfee Labs in het tweede kwartaal dat het totaal aantal nieuwe varianten van ransomware opnieuw sterk is toegenomen, namelijk met 54 procent. In de afgelopen vier kwartalen nam het totaal aantal varianten toe met 47 procent tot 10,7 miljoen varianten.

Daarnaast is er in het afgelopen jaar ook meer mobiele malware bijgekomen. De totale hoeveelheid hiervan nam met 61 procent toe tot 18,4 miljoen varianten. In het tweede kwartaal werden bovendien 8 procent meer mobiele apparaten besmet dan een kwartaal eerder. Dit gebeurt vooral in Azië.

Kijken we naar de totale hoeveelheid malware, dan is er een gigantische stijging te zien. Er zijn maar liefst 67 procent meer varianten bijgekomen. Een deel van de toename is toe te schrijven aan de sterke toename van malware installers en de Faceliker trojan.