Facebook verborg video’s drie keer vaker in eerste helft van 2017

In het eerste half jaar van dit jaar heeft Facebook drie keer vaker de toegang tot video’s beperkt dan in het laatste half jaar van 2016. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse transparantierapport. Voornaamste oorzaak van de stijging is een video van een schietpartij op een school in Mexico in januari.

Op het sociale medium werd een video van die schietpartij massaal gedeeld. De toegang hiertoe werd vervolgens 20.506 keer beperkt, op verzoek van de Mexicaanse politie. De video overtrad namelijk de lokale wetten. Ter vergelijking: in totaal werd content die de lokale wetten overtraden 28.000 keer onzichtbaar gemaakt in de eerste zes maanden van dit jaar. 72 procent van de beperkingen gingen dus over die video.

De stijging is dan ook gigantisch ten opzichte van het laatste half jaar van 2016. Toen werd de toegang tot content namelijk maar 7.000 keer beperkt. In de eerste zes maanden van dit jaar was er dus een stijging van 304 procent.

Dataverzoeken

Facebook liet verder weten hoe vaak overheden en lokale autoriteiten gegevens opvroegen in de eerste zes maanden van dit jaar. Wereldwijd steeg dat aantal verzoeken met 21 procent ten opzichte van de laatste zes maanden van 2016.

In Nederland was er ook een stijging zichtbaar. In totaal werden er 804 verzoeken ingediend, tegenover 630 in de vorige periode. Hier werden er gegevens over 1359 accounts opgevraagd en in 93 procent van de gevallen werd die informatie ook overgedragen.

De foto bij dit artikel is door Thoroughly Reviewed beschikbaar gesteld onder Creative Commons BY 2.0.