1,2 miljoen Nederlanders zijn nog nooit op internet geweest

Bijna 1,2 miljoen Nederlanders, oftewel acht procent van de mensen ouder dan twaalf jaar, hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, meldt het CBS. Hoewel dit nog steeds veel mensen zijn, is het minder dan in 2012 toen dit nog tien procent was. Het gaat met name om ouderen die nog geen gebruik maken van het internet, en dan met name omdat ze er geen interesse in hebben.

Vooral onder de 75-plussers maken veel mensen geen gebruik van het internet, maar deze groep wordt steeds kleiner. Waar het in 2012 nog om 66 procent van de ouderen ging, is dat vorig jaar gedaald naar vijftig procent. Dit is met name doordat mensen die al internet gebruikten inmiddels 75 jaar of ouder zijn geworden in deze drie jaar. Binnen deze groep gaat het vaker om vrouwen die niet op het internet zitten dan om mannen: zeven op de tien vrouwen tegenover bijna drie op de tien mannen.

Een andere grote groep onder de niet-internetters zijn laag opgeleiden, al is dit mede omdat ouderen vaker laag zijn opgeleid. Maar ook binnen andere leeftijdscategorieën zijn het vooral de mensen met een lagere opleiding die niet op het internet zitten.

Internetgebruik in 2015

Opvallend is dat veertig procent van de niet-internetters wel een internetverbinding heeft, maar hier geen gebruik van maakt. Als we kijken naar alle Nederlanders, hebben vrij veel mensen wel een internetverbinding in het eigen huis. Slechts zes procent van de mensen van twaalf jaar en ouder hebben thuis geen toegang tot het internet, onder de 75-plussers is dat vier op de tien. Overigens surfen de mensen zonder een eigen verbinding buitenshuis wel eens op het web, hierbij gaat het om twintig procent van de groep.

Internettoegang in 2015

Voornaamste reden om geen internet te gebruiken is omdat mensen hier geen interesse in hebben. Dit geldt voor zeventig procent van de niet-internetters. Drie op de tien geeft aan onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben om te surfen op het web, zes procent heeft geen breedbandverbinding in de buurt.