Volgen van de klant door wifi-signalen in strijd met de wet

Het ongevraagd verzamelen en bijhouden van persoonsgegevens door middel van wifi-signalen door winkeliers is in strijd met de Wet Beschermings Persoonsgegevens.

Het College Bescherming Persoonsgegevens laat weten dat het bedrijf Bluetrace in strijd handelt met de wet door het volgen van mensen in en rond winkels via wifi-signalen. Bluetrace levert technologie waarmee winkels inzicht kunnen krijgen over hoeveel mensen de winkel passeren, hoeveel bezoekers de winkel ingaan en hoelang ze op een bepaalde plek blijven hangen.

Dit wordt gedaan door het opvangen van wifi-signalen die mobiele apparaten van mensen uitstralen. Mensen worden hierover echter niet geïnformeerd en daarom is het in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Informatie verzamelen

De gegevens die Bluetrace verzamelt zijn van gevoelige aard en zeggen iets over iemands verblijfplaats en winkelgedrag volgens Wilbert Tomsesen, vice-voorzitter van het CBP. “Deze gegevens kunnen worden gebruikt om mensen anders te behandelen of mensen te confronteren met hun afgelegde route. Dat gaat veel te ver, zeker als dat stiekem en op de openbare weg gebeurt”, zegt hij.

Naast het verzamelen en bewaren van informatie door Bluetrace, worden er volgens het CBP meer gegevens in kaart gebracht dan alleen bezoekersaantallen. Ook data over voorbijgangers en buurtbewoners die voorbij komen op de openbare weg worden verzameld. Volgens het CBP maakt Bluetrace onvoldoende duidelijk waarom dit nodig is en daarom mogen zij deze gegevens niet verzamelen.

Bluetrace heeft aangegeven maatregelen te hebben getroffen door onder andere het hashen van gegevens en het verkorten van de bewaartermijn. Het CBP heeft nog niet gereageerd of de maatregelen voldoende zijn.