Amerikaans advertentiebureau gaat consumentengedrag volgen

Het Amerikaanse advertentiebureau Clear Channel Outdoor gaat consumentengedrag volgen om gerichter te adverteren. Met RADAR wil het bureau bedrijven kunnen laten adverteren op een bepaalde groep mensen dat een bepaald gedrag vertoont, zoals het rijden van een bepaalde route.

CCO verzamelt deze gegevens op basis van mobiele telefoons en werkt daarvoor onder andere met de data van telefoonprovider AT&T. Het systeem gebruikt deze data om een kaart te maken van het gedrag, de gewoontes en de locaties van specifieke groepen consumenten, waardoor bedrijven op voor hen geschikte plaatsen posters of billboards kunnen plaatsen.

Bedrijven kunnen vervolgens kijken welke impact de advertenties heeft op, door te meten hoe het consumentengedrag verandert, of naamsbekendheid is gegroeid en of er meer bezoeken aan fysieke winkels zijn gedaan. Volgens Clear Channel krijgt het bedrijf de data geanonimiseerd en gegroepeerd in handen, waardoor het niet is terug te leiden naar individuen.

Voor bedrijven is het aantrekkelijk om ook in de fysieke wereld gerichter te kunnen adverteren en het effect van een campagne in te zien. Foursquare heeft met dat zelfde doel Attribution gelanceerd en vorige maand startte de telefoonprovider O2 met het volgen van het gedrag van mensen die gebruik maken van de wifi in de Londense metro, zodat bedrijven gerichter kunnen adverteren.