73% van de Nederlandse werknemers verwacht dat werkloosheid toeneemt door robotisering

Ongeveer driekwart van de werkenden in Nederland verwacht dat de robotisering en automatisering op de werkvloer gaat zorgen voor werkloosheid. Dit laat Randstad weten.

Randstand WerkMonitor voerde een onderzoek uit onder 810 werkende waarvan zo’n 73 procent aangaf te verwachten dat ons werk wordt overgenomen door slimme machines en computers. Volgens de deelnemers van het onderzoek zal de werkloosheid voornamelijk te merken zijn in de financiële sector en in vaktechnisch gespecialiseerde beroepen in productie en techniek.

Daarbij wordt specifiek gedoeld op medewerkers met laag en middelbaar opleidingsniveau, op lager managementniveau en ook werkenden bij de overheid moeten vrezen voor hun baan, volgens de deelnemers. Laagopgeleiden zijn daarbij met 87 procent banger voor de groeiende werkloosheid dan 65 procent van de hoogopgeleiden.

Werkmonitor-figuur-2

Daar staat tegenover dat 37 procent van de ondervraagden verwacht dat robotisering en digitalisering juist werkgelegenheid gaat opleveren. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland laat weten:

Technologische ontwikkelingen zijn van alle tijden. Het zorgt voor een verschuiving van werk en het ontstaan van nieuw werk, niet per definitie voor minder werk. Ik zie juist kansen voor werkgelegenheid, mits werkenden zich blijven ontwikkelen zodat ze meebewegen met deze ontwikkelingen en niet achterop raken.