Aftapwet: jongeren zijn vaker tegen en de begrote 20 miljoen is volgens experts niet voldoende

sleepwet

Het referendum over de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘aftapwet’ of ‘sleepwet’ genoemd, komt dichterbij. Woensdag gaan we naar de stembussen, en ondertussen laait de discussie over de wet opnieuw op. Zo stellen experts dat de begroting van het kabinet niet groot genoeg is. Daarnaast blijken vooral jongeren tegen de wet te zijn.

Experts zeggen in het FD dat de twintig miljoen euro die beschikbaar is voor het massaal aftappen van internetverkeer en telefoons bij lange na niet voldoende is.

Kosten

Alleen al voor de opslag van alle data die onder de nieuwe wet verzameld mag worden is 1,5 miljoen euro per jaar nodig. Dat stelt Ludo Baauw, bestuurder van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP). Daarnaast gaat het aannemen van netwerkspecialisten en data-analisten miljoenen kosten.

Dit geldt ook voor de aanpassingen die bedrijven moeten maken aan hun netwerken. Worden er grotere geografische gebieden afgetapt – waar de wet specifiek op gericht is – dan is het budget snel op. Volgens IT-beveiliger Frank Breedijk is 20 miljoen euro dan net genoeg voor tachtig taps op wijkniveau.

Ondertussen heeft SP-Kamerlid Ronald van Raak erkend dat de “Commissie Stiekem” de financiële paragraaf van de sleepwet “met de natte vinger” heeft geschreven. De leden van de commissie kunnen niet dieper op de wet ingaan, omdat ze geheimhoudingsplicht hebben.

Jongeren

Ondertussen komt het referendum over de wet dus snel dichterbij. Volgens onderzoek van I&O Research gaan vooral jongeren tegen de wet stemmen, en zijn ouderen juist vaak voorstander van de wet. 34 procent van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar zeggen voor de Wiv te stemmen. 21 procent van de 65-plussers is tegen de wet.

Volgens ongeveer 29 procent van de Nederlanders maakt de Wiv een te grote inbreuk op de privacy en staat er niet genoeg extra veiligheid tegenover. Ruim vier op de tien Nederlanders zijn het daarmee oneens. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben dat de wet voldoende waarborgen heeft voor de rechten van burgers.