Algoritme van ARRS kan vervalste kunst ontdekken

Onderzoekers van het Nederlandse Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen (ARRS) en de Amerikaanse universiteit Rutgers hebben een algoritme ontwikkeld (pdf) dat vervalste kunst kan ontdekken. Het algoritme herkent de pennenstreken van tekenaars.

De onderzoekers trainden een neuraal netwerk met digitale versies van driehonderd tekeningen. Het ging onder meer om tekeningen van Picasso, Matisse en Modigliani. Het algoritme kijkt onder meer naar de dikte van de lijnen en de kracht die de artiest vermoedelijk zette. Aan de hand daarvan weet het programma of een tekening echt is of niet.

Vervalsingen herkennen

Niet alleen werd er een volautomatisch neuraal netwerk ingezet, maar ook een handmatig geprogrammeerd machine-learning-algoritme. Werkten beide systemen samen, dan konden ze in 80 procent van de gevallen de juiste artiest bepalen.  Ook werden er artiesten ingehuurd om nepversies van de tekeningen te maken. De twee slimme algoritmes herkenden alle vervalsingen door maar naar een pen- of potloodstreek te kijken.

In de toekomst moet de techniek worden ingezet op impressionistisch werk uit de 19e eeuw. De penseelstreken in zulke werken zijn ook duidelijk zichtbaar en herkenbaar.