All You Need Is Code: Algoritme nu al betere matchmaker dan relatietherapeut

Nu het einde van het jaar weer nadert wordt ook langzaam maar zeker ook Robert ten Brink weer uit het vet gehaald: All You Need Is Love, nietwaar? Niet dus, want een nieuw algoritme heeft aan een paar woorden genoeg om te bepalen of een relatie enige kans op succes heeft of gedoemd is te mislukken.

In een gezamenlijk project hebben onderzoekers van USC Viterbi (Los Angeles) en de Universiteit van Utah een programma ontwikkeld dat na het luisteren van een aantal gesprekken tussen partners kan bepalen of er enig kans is op een gelukkige liefdesrelatie. In maar liefst 79 procent van de gevallen had het algoritme het volledig bij het juiste eind.

Niet dat de software uiteindelijk heel veel sneller is dan een therapeut. Op dit moment analyseert het algoritme de geluidsopnames van sessies die stellen hebben gehad met een therapeut. Het let op de hoogte van de stem, de intensiteit waarmee men met elkaar spreekt en eventuele kleine stotteringen of twijfels. Die analyse vergelijkt de software met de scores van eerdere sessies om vervolgens tot een conclusie te komen.

Om tot een goed inzicht te komen, zijn dus meerdere sessies nodig: “Het is ook niet slim om naar slechts één momentopname te kijken,” aldus Panayiotis Georgiou, projectleider van het onderzoek tegenover The Next Web. “Meerdere sessies, op meerdere momenten in tijd en de veranderende dynamiek tussen mensen moeten allemaal worden meegenomen.”

Doelstelling van de onderzoekers is om uiteindelijk een volledig werkend softwarepakket te ontwikkelen dat als gereedschap in te zetten is door therapeuten. Over of het de therapeuten uiteindelijk helemaal kan vervangen, durft men nog geen uitspraken te doen.