Nederlanders vinden appen achter het stuur gevaarlijk, maar 12 procent doet het toch

Een op de acht automobilisten (12 procent) stuurt tijdens het rijden wel eens een appje, blijkt uit een enquête van het CBS die in 2016 gehouden werd. Jonge automobilisten tussen de achttien en 35 jaar blijken dit zelfs nog vaker te doen. 23 procent stuurt wel eens een bericht vanachter het stuur.

Opvallend is dat vrijwel iedereen aangeeft dat dit juist gevaarlijk is.

Gevaar gebruik mobiele telefoon achter het stuur

Bellen achter het stuur

Bellen met de telefoon in de hand achter het stuur wordt iets minder vaak gedaan: 11 procent van de automobilisten doet dit wel eens. Negen op de tien bestuurders zegt dit juist gevaarlijk te vinden. Maar ook handsfree telefoneren, wat volgens de wet is toegestaan, wordt niet als ongevaarlijk beschouwd. 40 procent van de automobilisten zegt hier ook een gevaar in te zien.

Dat klopt overigens ook wel. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft bellen achter het stuur negatieve effecten op het rijgedrag. Dat concludeert de stichting op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Handsfree bellen zou in dit opzicht geen voordeel hebben.

Gebruik van smartphone achter het stuur

Automobilisten die zelf met regelmaat riskant gedrag vertonen, vinden minder vaak dat dit gedrag ook gevaarlijk is. 67 procent van de bestuurders die wel eens niet-handsfree bellen vindt bijvoorbeeld dat dit gevaarlijk is. Van de bestuurders die dit zelden of nooit doen vindt 90 procent dat.

Verder zijn mannen vaker tijdens het rijden met hun telefoon bezig dan vouwen, jongeren en ouderen.