Autoriteit Persoonsgegevens ontving privacyklachten van bijna 10.000 mensen

Privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in het afgelopen half jaar klachten over privacy ontvangen van bijna 10.000 mensen. Dat meldt de organisatie op zijn website. De privacyklachten kunnen ingediend worden sinds de Europese privacywet AVG in werking is getreden op 25 mei.

De meeste klachten kwamen over zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid. Ook financiële instellingen en zorginstellingen konden op veel klachten rekenen.

32 procent van de klachten ging over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Zo bleken mensen geen inzage in hun gegevens te krijgen als ze daarom vroegen, of waren er allerlei hindernissen als ze persoonsgegevens wilden verwijderen.

Volgens de AP vragen veel organisaties bijvoorbeeld om een kopie van je ID-kaart als je gegevens wilt verwijderen. Dit mag in veel gevallen echter niet.

Teveel gegevens opgevraagd

15 procent van de klachten beschreven dat er meer gegevens werden opgevraagd dan noodzakelijk. Het gaat bijvoorbeeld om het opvragen van het BSN als je een account wil aanmaken bij een brillenwinkel of je wilt aanmelden bij een rijschool. Ook kwamen er veel klachten (12 procent) binnen over organisaties die persoonsgegevens doorgaven aan derden, zonder dat je dat wist of wilde.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, stelt het bemoedigend te vinden dat veel mensen actief opkomen voor hun rechten door een klacht in te dienen. “Daarmee geven ze een serieus signaal aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren bij organisaties.”

De AP kan op diverse manieren een klacht behandelen en bekijkt per klacht wat de meest effectieve manier is om een overtreding stop te zetten. In het eerste half jaar werd er vooral ingezet op voorlichting aan organisaties en het sturen op herstelmaatregelen. Inmiddels zijn er elf onderzoeken gestart.