Autoriteit Persoonsgegevens start controle AVG bij grote organisaties

GDPR, AVG,

Grote bedrijven die nog niet aan de Europese privacywetgeving AVG voldoen moeten op gaan letten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is namelijk gestart met een verkennend onderzoek. Daarbij kijkt de organisatie in hoeverre grote organisaties de privacywetgeving naleven. Dat meldt de AP op zijn website.

De AP houdt een willekeurige steekproef van 30 grote organisaties uit 10 private sectoren, waaronder bouw, handel, horeca, reisorganisaties en communicatie. Het is onbekend om welke bedrijven het gaat. Wel is duidelijk dat ze in heel Nederland zitten.

Controle

De AP controleert of ze een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden en of het de juiste informatie bevat.

Doet de organisatie dat, dan is dat een eerste indicatie dat het de privacyregels serieus neemt. Wanneer het onderzoek afgerond is, is nog onbekend.