Britten willen DNA-test gaan uitvoeren bij pasgeboren baby’s

Groot-Brittannië  wil het eerste land ter wereld worden dat direct bij geboorte een DNA-test uitvoert bij kinderen om mogelijke ziektebeelden in een vroeg stadium te kunnen ontdekken.

De Britse Minister van Volksgezondheid, Jeremy Hunt,  sprak die wens dit weekend uit bij de opening van een nieuw genetisch testcentrum: “We could be the first country in the world where everyone’s genome is sequenced at birth and we use it to give people the most profoundly detailed diagnosis of what they need to do to stay healthy.

We are at a moment that is potentially as significant for humanity as the founding of the internet

Volgens de minister moet de uitslag van de DNA-test de rode draad zijn in een nieuw patiëntendossier, dat Britse burgers vanaf geboorte met zich mee kunnen dragen. Artsen zouden op deze manier veel sneller een analyse van de patiënt kunnen maken.

Het testen en analyseren van genetische informatie door het Britse gezondheidswezen, de NHS, gebeurt nu alleen wanneer men een bepaalde vorm van kanker wil specificeren of hartklachten wil onderzoeken. Er is eerder dit jaar al wel een experiment gestart waarbij de NHS de komende 5 jaar zo’n 100.000 Britten preventief een DNA-test wil laten ondergaan.

Hunt’s uitspraken zijn op twee vlakken opvallend getimed. Allereerst is er de (globale) heropening van de discussie rond een electronisch patiëntendossier, al dan niet in beheer van de zorgconsument zelf. Hunt is daar in helder: “Electronic health records, where you can understand people’s medical history over a number of years, can be combined with knowledge of their genetic make up.

We have go a chance to be the first country in the world where that becomes a reality for the benefit of the general public. It could be a complete transformation for medicine“, aldus Hunt. Een uitspraak waarmee hij zich recht tegenover de Amerikaanse gezondheidsauthoriteit FDA positioneert.

Zij legde eind vorige maand DNA-test 23AndMe een verkoopverbod op, omdat men op het moment nog angst had dat de DNA-test – al dan niet door gebrekkige resultaten – tot een verkeerd beeld bij de patiënt zou kunnen leiden.

Een zorg die overigens wel gedeeld wordt door diverse zorginstanties in het Verenigd Koninkrijk, die zich dit weekend ook haastte om de woorden van Hunt van enige nuance te voorzien.

Wanneer de Britten exact aan de slag zouden willen met de DNA-tests bij geboorte en het bijbehorende electronisch patiëntendossier is onduidelijk. Het experiment dat eerder dit jaar werd gestart heeft een looptijd van vijf jaar, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat de Britten voor 2020 gaan starten met dit proces.