Data visualisatie: Drawing Water

Drawing Water is een data visualisatie van kunstenaar David Wicks. In deze visualisatie wordt de relatie weergegeven tussen waar water valt als regen, en waar water wordt geconsumeerd in de Verenigde Staten.

Iedere lijn in Drawing Water komt overeen met metingen van de dagelijkse hoeveelheid gevallen regen. De lengte van de lijn en het startpunt van de lijn is afhankelijk van de hoeveelheid regen en waar deze regen oorspronkelijk gevallen is. Het eindpunt van de lijn en de kleur wordt bepaald door de consumenten van het water. Hoe meer water een stad verbruikt, hoe meer en hoe sterker de lijnen naar de stad worden toegetrokken. Hoewel deze lijnen niet daadwerkelijk bestaan, is de visualisatie gebaseerd op echte data van regenval en waterverbruik.

Het project is gerealiseerd in twee vormen: de ene helft van het project bestaat uit geprinte afbeeldingen, zoals te zien is in bovenstaande afbeelding. De andere helft van het project is een interactieve kaart, te zien in onderstaande video.