De gemeente is watching you: voortaan worden drones ingezet voor toezicht op straat

Gisteren heeft de Tweede kamer een wetsvoorstel aangenomen waarin staat dat gemeentes burgers mogen gaan volgen met mobiele camera’s – zoals drones – voor handhaving van de openbare orde. Het wetsvoorstel kwam van de Minister Ivo Opstelten van Justitie en veiligheid. Hij licht toe:

Gemeenten hebben behoefte aan een meer flexibele inzet van cameratoezicht in de publieke ruimte. Vast camera’s waren al een zaak voor gemeenten, maar de inzet van mobiele camera’s, zoals drones, was voorbehouden aan de opsporingsdiensten.

Tot nu toe vond cameratoezicht in de gemeente alleen nog maar plaats op vooraf bepaalde locaties met vaste camera’s. Het wetsvoorstel geeft burgemeesters nu de mogelijkheid om cameratoezicht toe te passen op tijdelijk of verplaatsend overlast, zoals hangjongeren of een demonstratie. Onder mobiele camera’s vallen drones maar ook camera’s in helmen van bijvoorbeeld de politie.

Aan het toezicht zijn wel beperkingen opgelegd. Zo mag de vorm van cameratoezicht alleen worden ingezet wanneer de openbare orde in gevaar is. Bovendien moet de gemeente het duidelijk aangeven wanneer er de mogelijkheid bestaat dat mobiele camera’s opnames maken. In 2013 gaf Opstelten al het nut van de wetswijziging aan:

Het is niet mogelijk om in gebieden waar een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde doorlopend aanwezig is, constant mankracht in de vorm van politieambtenaren of boa’s in te zetten.

Door drones te gebruiken kan toch toezicht worden gehouden zonder dat er op dat moment politie aanwezig is. Of we blij moeten zijn met de drones is de vraag.

Hoewel de mobiele camera’s zouden moeten zorgen voor meer veiligheid op straat en waarschijnlijk ook effectief werken, zou ik niet blij zijn met een vliegende camera boven mijn hoofd die in staat is mij te volgen of over mijn tuin te vliegen. De drones geven veel meer het gevoel van patrouillering; het constant ‘zichtbaar’ in de gaten te worden gehouden. Hierdoor zou ik me persoonlijk niet direct veiliger voelen op straat, en lijkt het laatste stukje privacy in de openbare ruimte verleden tijd! Zou jij wel blij zijn met drones voor toezicht en handhaving?