‘De macht verschuift steeds meer naar de consument’

Het IBM Business Connect-evenement vond gisteren plaats in De Fabrique in Utrecht. Op deze dag stond ‘A New Era of Smart’ centraal; welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op allerlei functies en hoe kun je deze inzetten om slimmer te werken en de concurrentie voor te blijven?

Tijdens diverse live-presentaties en discussies werd vandaag besproken hoe technologische innovaties slim (samen)werken mogelijk kunnen maken. Zo sprak Jerry Stam, Senior Managing Consultant bij IBM, over de toekomst van onze winkelervaringen en hoe bedrijven daarop in moeten spelen.

Een drietal veranderingen
Stam startte met een paar voorbeelden om zo een drietal veranderingen aan het licht te brengen. Zo vertelt hij over een supermarkt die klantenkaarten heeft geanalyseerd om te achterhalen welk product een uitbraak van Hepatitis A heeft veroorzaakt. Uiteindelijk blijkt de oorzaak de granaatappelpitjes van een Egyptische leverancier te zijn. De klantenkaarten zorgen dus voor een nieuwe bron van informatie die gebruikt kan worden om problemen aan te pakken.

Vervolgens noemt Stam de Albert Heijn die inmiddels een groter online dan offline aanbod heeft om aan te geven dat het steeds belangrijker wordt om op de online en mobiele markt in te spelen en hij noemt het vijftienjarig bestaan van Marktplaats om te benadrukken dat mensen in toenemende mate producten van elkaar kopen in plaats van uit winkels.

e8f2412c-1a7f-46ef-8230-4472a13d86f4_AH PUP 108

Een ander voorbeeld is een slide met allerlei foto’s van leegstaande winkelruimtes in Bussum. Deze foto’s werden gemaakt door burgers die tegen de komst van een nieuw winkelcentrum protesteren. In dit geval gebruiken burgers dus het internet om het probleem van winkelleegstand in Bussum zichtbaar te maken en zo te voorkomen dat er nóg meer ruimte wordt vrijgemaakt voor nieuwe winkels.

Inmiddels is de “sharing economy” ook steeds meer gemeengoed aan het worden. Zo noemt Stam de Nederlandse dienst Peerby waarmee mensen dingen van elkaar kunnen lenen en gebruiken. Vooral handig voor gereedschap, zoals een boor, dat de meeste mensen maar enkele keren per jaar gebruiken.

De macht is heel duidelijk aan het verschuiven naar de consument.

Tot slot vraagt Stam aan de zaal welke winkelier zij op dit moment het beste kennen. Voor hemzelf blijkt dat Mohammed, de bezorger van de TNT te zijn. Deze voorbeelden maken duidelijk dat er de afgelopen jaren veel omzet is verschoven naar andere platformen, dat een deel van de omzet is verplaatst naar omzet tussen elkaar of onderling en dat er nieuwe informatie-stromen worden gecreëerd.

Welke stappen bedrijven moeten nemen
Bovendien stelt Stam dat er in Nederland inmiddels meer smartphones dan desktops zijn en dat meer dan de helft van de Nederlanders inmiddels een tablet in huis heeft; de mobiele markt is dus enorm aan het groeien. Hij benadrukt dat ondernemers daarop in moeten spelen omdat ze anders een alsmaar groeiende markt zullen mislopen en spoort bedrijven aan om écht aan de slag te gaan met dit soort ontwikkelingen.

Het is belangrijk om de klant hierbij centraal te stellen: “put your customers at the heart of everything you do. De onderstaande tien tips kunnen bedrijven helpen om in te spelen op deze ontwikkelingen en aan te haken op innovatie:

  1. Showcase your full range
  2. Provide the right content.
  3. Address the online-offline gap
  4. Be active
  5. Be special
  6. Integrate digital and physical
  7. Be social
  8. Easy to find and interact
  9. Be consistent and comprehensive