eDay: The Net’s Next Business Model

Tijdend de eDay sessie The Net’s Next Businessmodel worden een viertal sprekers door moderator Peter Olsthoorn opgejaagd om in 7 minuten hun tricks of the trade te vertellen. Te beginnen met Alexander Osterwalder, die ‘het ontwikkelen van een businessplan’ tot kunst verheven heeft en er zelfs een boek over schreef.

In essentie draait het er volgens hem bij het ontwikkelen van een ondernemingsplan om dat je alle alternatieven van tevoren uit werkt. Het bedenken van een verdienmodel verschilt volgens hem niet van het ontwerpen van een gebouw: je tekent eerst ontelbare opties uit, voor je besluit welke de beste is. In zijn boek Business Model Generation stelt Osterwalder talrijke modellen voor die je kunnen helpen bij het vinden van een model dat voor jou het meest geschikt is. Een handige leidraad voor start-ups lijkt me. Een uitgebreidere versie van zijn presentatie is te vinden in onderstaande Slideshare presentatie:

Inversteerder Sake Bosch van Prime Technology Ventures vervolgt en vertelt dat veel start-ups die zich bij zijn bedrijf melden aanvankelijk nog helemaal niet over een juist businessmodel beschikken. Eén van zijn grootste missers – geeft hij toe – is dat hij de kans kreeg te investeren in Skype, maar dat niet gedaan heeft. Toen het bedrijf jaren later voor miljoenen verkocht werd heeft hij het aanvankelijke businessplan er nog eens op na gelezen, en constateerde dat er destijds over geld verdienen nog niet goed was nagedacht.

Ondanks de economische teruggang is PTV volgens Sake nog steeds druk op zoek naar nieuwe start-ups, en nodigt de aanwezige ondernemers in de zaal dan ook van harte uit zich bij hem te melden. Misschien iets voor ondernemer Bas Hawinkels, oprichter van Werkspot.nl.

Volgens hem zitten mensen niet te wachten op nieuwe businessmodellen of zaken waar ze nog niet aan gewend zijn. Werkspot.nl sprong in op een bestaand probleem: Mensen die hun huis moeten laten verbouwen weten allemaal hoe moeilijk het is om een goeie aannemer en betrouwbare werklui te vinden. De horrorscenarios zijn bekender dan de succesverhalen.

En dus is er behoefte aan een site waar mensen hun referenties over goede loodgieters en schilders achter kunnen laten, en anderen deze goede vakmensen kunnen vinden.Vijf jaar geleden was een site als deze niet mogelijk geweest omdat mensen toen nog niet gewend waren online hun referenties af te geven. Inmiddels is het een gat in de markt geworden omdat steeds meer businessmodellen performancebased worden: De vaklui betalen voor nieuwe klantenleads, de consument vindt goede mensen: iedereen blij. Inmiddels zijn er zelfs TV-campagnes die performance-based draaien. Het succesvolle nieuwe businessmodel op internet vindt dus ook al zijn weg naar traditionele media.