Een elektrisch stroompje zou lucide dromen kunnen opwekken

Onderzoekers van de Goethe University in Frankfurt hebben ontdekt dat een kleine elektrisch stroompje dromen zodanig kan beïnvloeden dat iemand controle over zijn of haar droom krijgt. Door bepaalde frequenties stroom door te geven via sensoren boven het voorhoofd zou iemand zich bewust kunnen worden van het feit dat hij of zij droomt. Mensen kunnen de droom vervolgens bekijken vanuit een derdepersoons-perspectief – dit kwalificeert deze dromen als lucide.

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in Nature Neuroscience, is gebaseerd op tests rondom eerder onderzoek waarbij mensen werden onderzocht die van nature lucide dromen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat een bepaald elektrisch signaal sterk aanwezig is in de frontale en temporale delen van het brein tijdens lucide dromen. Dit signaal probeerden de onderzoekers uit Frankfurt te reproduceren om te achterhalen of deze stroom de oorzaak is van lucide dromen, een bijproduct ervan of dat het niets met elkaar te maken heeft.

things-to-do-in-lucid-dream

Het lijkt er echter op dat het signaal inderdaad de oorzaak is van lucide dromen. Dit zou mogelijk komen omdat de stroom delen van het brein stimuleert die gekoppeld zijn aan het  hoger bewustzijn. Niet alle frequenties werkten even goed; voornamelijk een frequentie van 40Hz – waarbij driekwart van de dromen lucide werd – en in mindere mate een frequentie van 25Hz – waarbij de helft van de dromen lucide werd – waren effectief. De proefpersonen kregen de stroom maar voor elke seconden toegediend, en paar minuten nadat zij in de REM-slaap beland waren.

De wetenschappers stellen echter dat kunstmatige lucide dromen niet dezelfde mate van controle opleveren die echte lucide dromen – naar zeggen – zouden opleveren. Bovendien werd het onderzoek uitgevoerd op 27 proefpersonen waardoor de resultaten enigszins beperkt zijn. Toch blijkt uit de resultaten in elk geval dat een frequentie van 40Hz een bepaald bewustzijn kan creëren in een droom – en mogelijk zelfs wanneer je wakker bent. Uiteindelijk zou deze wetenschap gebruikt kunnen worden bij het behandelen van schizofrenie of een posttraumatisch stresssyndroom. Mensen met nachtmerries zouden dan namelijk in staat kunnen zijn om de inhoud van een droom te beïnvloeden.