Goed nieuws voor inlichtingendiensten, slecht nieuws voor je privacy: De aftapwet wordt definitief ingevoerd

Aan de hoeveelheid kritiek van allerlei maatschappelijk organisaties heeft het niet gelegen. Een meerderheid Eerste Kamer heeft desondanks gisteren de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (wiv), beter bekend als de aftapwet, goedgekeurd.  Dit betekent dat hij vanaf 1 januari volgend jaar wordt ingevoerd.

Begin dit jaar ging de Tweede Kamer al akkoord met de wet en toen leek de kans al groot dat ook de Eerste Kamer akkoord zou gaan. Dit ondanks het feit dat er in de maatschappij heel veel kritiek was op de wet, omdat burgers hierdoor flink wat privacy moeten inleveren in ruil voor veiligheid.

Kern van de wet is dat de aftapwet het mogelijk maakt om grotere hoeveelheden dat te verzamelen. Waar de Nederlandse inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD nu nog enkel heel doelgericht het internetverkeer van één iemand mogen aftappen, mag dat straks grootschalig gebeuren. Het gaat daarbij om het verzamelen van metadata over het internetgedrag van groepen mensen, bijvoorbeeld wie wanneer welke sites heeft bezocht. Verzamelde data die relevant is voor het onderzoek mag vervolgens drie jaar worden bewaard.

Critici vrezen hierbij voor een sleepnet, waarbij grote hoeveelheden metadata over het gedrag van onschuldige burgers worden verzameld. Dit is een flinke inbreuk op de privacy van Nederlanders.

Hacken

Ook geeft de nieuwe wet ruimere mogelijkheden om mensen te hacken om ze te kunnen afluisteren of data te verzamelen. Tot nu toe mogen de inlichtingendiensten enkel (terreur)verdachten zelf hacken, straks mogen ook bekenden van een verdachte worden gehackt. Ook hierdoor komt de privacy van burgers in het geding.

Om er voor te zorgen dat de AIVD en MIVD de nieuwe bevoegdheden op een nette manier inzetten komt er een speciale toetsingscommissie. Ook op deze commissie is echter kritiek, omdat hij te weinig macht zou krijgen en mogelijk niet streng genoeg wordt.

Deze kritiek was voor een meerderheid van de Eerste Kamer echter geen reden om niet in te stemmen met de wet.

Wil je meer weten over wat de aftapwet inhoud? Eerder schreef Eveline er al een uitgebreide uitleg over.