EU sluit akkoord over nieuwe privacywet

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe Europese privacywet. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken en hogere boetes kunnen uitdelen aan bedrijven die onzorgvuldig met de privacy van Europese burgers omgaan.

Tot nu toe had elk land zijn eigen wetgeving als het gaat om privacybescherming. Volgens de hoofdonderhandelaar van het Europarlement, Jan Philipp Albrecht, is het voorlopige akkoord met moeite bereikt.

De wet gaat niet alleen gelden voor bedrijven die gevestigd zijn in Europa, maar ook voor bedrijven met klanten in Europa. In de wet staat dat het overtreden van de privacyregels beboet mag worden met 4 procent van de totale jaaromzet. Eén van die privacyregels is het binnen 72 uur melden van datalekken waarbij privégegevens betrokken zijn.

Gisteren schreven we over het voorstel dat iedereen onder de 16 niet zomaar een social media-account mag aanmaken of een chatapp mag installeren. Voor het opslaan van data van gebruikers onder de 16 jaar zou dan eerst toestemming aan de ouders moeten worden gevraagd. In plaats daarvan heeft het Europees Parlement besloten dat EU-lidstaten zelf een grens tussen de 13 en 16 jaar mogen trekken. Dat mocht nu ook al, dus er verandert feitelijk niets op dat vlak.

In Nederland gaat op 1 januari al een nieuwe wet in die bepaalde regels bevat die later in heel Europa gaan gelden. Volgende deze wet mag het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) beginnen met het uitdelen van boetes en moeten bedrijven datalekken binnen 72 uur melden. De nieuwe regels moeten vanaf 2017 in heel Europa gaan gelden.