Facebook aangeklaagd vanwege het schenden van privacy via gezichtsherkenning

Facebook is aangeklaagd wegens het schenden van de privacy van zijn gebruikers. Het bedrijf maakt gebruik van gezichtsherkenning, waarna deze data wordt opgeslagen. Volgens de aanklagers overtreedt Facebook hiermee de wet, zo meldt Courthouse News Service.

Een groep gebruikers in de Verenigde Staten heeft een zogenaamde class-action zaak aangespannen tegen het bedrijf. Volgens de aanklagers overtreedt Facebook de wet door massaal biometrische data te verzamelen via een gezichtsherkenningsprogramma.

Een wet in de staat Illinois, de Illinois Biometrics Information Privacy Acts, schrijft voor dat bedrijven schriftelijke toestemming dienen aan te vragen voordat zij biometrische gegevens van gebruikers mogen verzamelen. Volgens de aanklagers voldoet Facebook niet aan deze voorwaarden. Daarnaast dient het bedrijf aan te geven voor welk doeleinde de gegevens gebruikt worden en hoe lang het programma duurt.

Carlo Licata, de leider van de groep gebruikers die meedoen aan de rechtszaak, noemt het massaal verzamelen van biometrische gegevens door Facebook een ‘minachting’ naar de privacyrechten van de gebruikers. Volgens Licata is het automatisch vastleggen van biometrische gegevens strafbaar in de staat Illinois en hoopt hij dat Facebook zijn dienst moet stoppen.

Sinds 2012, toen de functie werd geïntroduceerd, ligt Facebook onder vuur vanwege het opslaan van de biometrische gegevens. De dienst werd in 2012 al snel stopgezet in Europa, eveneens vanwege privacy issues.