Facebook in onderhandeling overkopen dronemaker Titan Aerospace

Net als Google is ook Facebook bezig met een initiatief om de vijf miljoen mensen die nog geen internet hebben daar toegang toe te geven, het Internet.org initiatief. Volgens bronnen van TechCrunch is Facebook in onderhandeling om Titan Aerospace over te nemen; de makers van door zonne-energie gevoede drones die vijf jaar in de lucht kunnen blijven zonder te landen.

Facebook is geïnteresseerd in deze hoogvliegende drones om zo een internetverbinding beschikbaar te maken over de hele wereld, beginnend met Afrika. Het bedrijf zou willen starten met de productie van elf duizend van deze onbemande drones, het “Solara 60” model.

In onderstaande video is een voorbeeld van deze Solara drones te zien. Het zijn “atmospheric sattelites” dat betekent dat ze min of meer dezelfde functionaliteit hebben als een normale satelliet maar goedkoper en veelzijdiger zijn. De drones zouden dan ook voor vele verschillende doelen gebruikt kunnen worden zoals het monitoren van het weer, de aarde in kaart brengen en communicatie. Facebook heeft op dit moment vooral interesse in het communicatie aspect.

Het feit dat de Solara modellen zich zelf opladen en zo vijf jaar in de lucht kunnen blijven maakt ze ideaal voor een regionaal internet systeem zoals het Internet.org initiatief als doel heeft. Het Internet.org project is daarmee een concurrent van Google’s “Project Loon” waarbij gebruik wordt gemaakt van ballonnen in plaats van drones. Deze ballonnen kunnen maar honderd dagen in de lucht blijven.

Titan Aerospace werd in 2012 opgericht met als doel “atmosats” te produceren, onbemande drones die het werk van satellieten kunnen overnemen voor een fractie van de kosten. De modellen worden bewust satellieten genoemd in plaats van voertuigen omdat het de bedoeling is dat de drones boven het luchtruim zullen vliegen dat is gereserveerd voor vliegtuigen.

Je kunt je afvragen waarom Facebook weer zo’n grote overname wilt doen in korte tijd. Los van de altruïstische kant van het Internet.org initiatief heeft Facebook er natuurlijk ook baat bij als iedereen toegang tot het internet en smartphones krijgt. Als je toegang tot het internet krijgt via Facebook dan is de kans groot dat je ook gebruik zult gaan maken van dat netwerk en zo veroveren ze een nog groter marktaandeel. In combinatie met de overname van WhatsApp kan Facebook zo een eenvoudige berichten app beschikbaar maken in delen van de wereld waar alleen een trage verbinding beschikbaar is.