Fitness app gebruik groeit 87% sneller dan de rest van de markt

Een recent onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Flurry Analytics laat zien dat het gebruik van gezondheid en fitness apps sneller groeit dan de algehele markt voor apps in 2014. Daar lijkt Apple echter een handje in te hebben. Daarnaast bleek de belangrijkste doelgroep van deze apps een kleine verrassing.

Voor het onderzoek analyseerde het bedrijf het gebruik van meer dan 6800 apps uit de categorie ‘Health & Fitness’. Het zag een stijging van liefst 62% in het aantal sessies op iPhone en iPad, in tegenstelling tot een toename van activiteit met 33% voor de markt in het algemeen. Dat duidt er op dat de categorie in de afgelopen 6 maanden bijna 2x sneller is gegroeid dan de markt zelf.

Gezien de grote aantallen van nieuwe apps die in het segment gelanceerd worden, zou dit al niet al verrassend te hoeven worden gezien. Maar persoonlijk vermoed ik ook dat de recente ‘push’ van Apple op het gebied van gezondheid en fitness er een rol in speelt. Sinds februari is Apple actiever met het aanjagen van fitness apps in de App Store in alle landen, zo weten we uit eerste hand rond Foodzy.

Het lijkt er op dat Apple rond de aankondiging van HealthKit het ecosysteem van apps alvast aan de defibrillator heeft gelegd dus.

Overigens was er nog één andere opvallende uitkomst van het onderzoek van Flurry. Bij het uiteenzetten van de verschillende demografische gegevens, bleek dat de gemiddelde leeftijd van gebruikers veel hoger te liggen dan vooraf gedacht.

Terwijl men toch vooral het idee had dat vooral een jonge doelgroep aan de slag gaat met fitness apps, blijken de 34-54 jarige het meest actief:
fitness_age