We nemen meer aan van een fysieke robot dan van een computer

Het is toch een beetje eng: met de komst van slimme robots geven we een deel van onze autonomie uit handen. We moeten er als mensen dan maar op vertrouwen dat een computer een juiste beslissing maakt. Zeker in werkomgevingen waar de mens centraal staat, zoals in de zorg, zorgt dat voor argwaan.

Onderzoekers van MIT hebben onderzocht (pdf) hoe medewerkers van een ziekenhuis de suggesties van een fysieke robot op de werkvloer overnemen. Ze schrijven dat de medewerkers eerder geneigd zijn de suggesties van een fysiek robotje, een Nao, op te volgen dan die van een computer. Na de test werd een robot zelfs ingezet tijdens een bevalling. Achteraf zei een van de mensen die met de robot werkte dat hij wel potentie in de machine ziet. Door aan te geven wie wat wanneer moet doen, kan de druk en stress tijdens het gezamenlijk uitvoeren van hun taken.

De onderzoekers lieten een robotje suggesties maken over welke taken wanneer uitgevoerd moesten worden. Een groep medewerkers nam deze suggestie in 90 procent van de gevallen over. De test werd vooral opgezet om te meten in hoeverre de medewerkers vertrouwen hadden in de beslissingen van de technologie, en ging daarom niet om bijvoorbeeld levensbedreigende situaties. Op die manier kan het resultaat uiteindelijk bijdragen aan de acceptatie verdere robotisering van werk. Daar is naast de acceptatie ook een verbetering in de techniek voor nodig: de robots die nu op de werkvloer te vinden zijn, zijn nog vrij beperkt in hun functioneren en kunnen al lastig meerdere taken tegelijk uitvoeren.