Games in het onderwijs: 3D Game Lab verbetert de prestaties van scholieren

Uit een Amerikaanse onderzoek bleek vorige week dat 97% van alle tieners in Amerika regelmatig video games speelt, en die trend begint inmiddels zijn weerslag te krijgen in het onderwijs. De Amerikaanse firma GoGo Labs ontwikkelde een lesmethode op basis van game mechanics, onder de noemer 3D Game Lab. Na een eerste pilot op een aantal scholen in de VS geven docenten aan dat de prestaties van leerlingen omhoog gaan: Er worden meer hoge cijfers gehaald en scholieren maken een veel groter deel van hun opdrachten en huiswerk af.

In 3D Game Lab worden schoolopdrachten neergezet als ‘Quests’ die door de studenten gecomplementeerd moeten worden. Bij elke task wordt aangegeven hoe lang die ongeveer in beslag neemt en voor hoeveel procent de opdracht al af is. Scholieren kunnen de quest ook raten en zien hoeveel ‘punten’ ze er voor krijgen. De online lesomgeving heeft een gamelike design en leerlingen kiezen een avatar in de vorm van een game character.

Game interfaces in het klaslokaal zorgen ervoor dat studenten de leerstof in hun eigen tempo en gewenste hoeveelheid kunnen verwerken, iets waar het standaard onderwijs vaak niet zoveel rekening mee houdt. De ene leerling gaat nu eenmaal een stuk sneller dan de andere, en niet iedereen heeft behoefte aan extra opdrachten of materiaal om de stof onder de knie te krijgen.

Onderzoek toont aan dat motivatieproblemen de hoogste veroorzakers zijn van het niet met succes afronden van een opleiding of studie. Volgens Gogo labs founder Dr. Lisa Dawley zullen game mechanics en gamification daarom een belangrijke rol in de toekomst van het onderwijs gaan spelen:

Gameplay is a form of literacy – a way to think and process information. For today’s students, the classroom setting is the only context where they have to sit in a room for hours and take notes. It’s really out of context for their overall life experience. But gaming, they understand that.