Hackathon: social media analyseren tijdens NSS nucleaire veiligheids-top

Aanstaande maandag en dinsdag wordt voor de derde keer de Nuclear Security Summit georganiseerd, dit keer in Den Haag. Tijdens deze dagen zullen 58 wereldleiders bijeenkomen om over nucleaire beveiliging te praten. Het doel van deze bijeenkomst is om gevaarlijk nucleair materiaal in de wereld te verminderen, bestaand nucleair materiaal beter te beveiligen en de internationale samenwerking te versterken.

Deze bijeenkomst doet bovendien een hoop stof opwaaien in Nederland omdat ze grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving heeft. Zo ontstaat er beperkte mobiliteit omdat er bepaalde wegen afgesloten worden en zullen er minder treinen rijden. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van politie-eenheden in Den Haag ingezet en is de beveiliging in de rest van het land dus minder.

De Utrecht Data School organiseert in samenwerking met Buzzcapture, Setup, Rotslab en Vrij Nederland een Hackathon om het rumour rondom de NSS in kaart te brengen met behulp van social media monitoring tools, data-analyse en datavisualisatie. De Utrecht Data School is een onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht waarin studenten data-analyses maken voor bedrijven en organisaties. Buzzcapture is een social media monitoring-bedrijf uit Amsterdam.

Grote evenementen zoals de NSS worden gereflecteerd in sociale media en kunnen informatie verstrekken over sociale dynamieken rondom een evenement. Tijdens de Hackathon zal daarom onderzocht worden hoe de impact van grootschalige evenementen op sociale media geïnterpreteerd kan worden om zo sociale dynamieken in beeld te kunnen brengen. Bovendien zullen in real-time de “issuenetworks” rondom de onderwerpen die besproken worden in kaart worden gebracht.

Uniek aan de Hackathon is dat deze dynamieken live gemonitord en geïnterpreteerd zullen worden waardoor de data dus direct betekenis krijgt. Samen met een diverse groep van o.a. studenten, medewerkers van de landelijke politie, data-analisten, journalisten en onderzoekers zal ik maandag en dinsdag deelnemen aan de Hackathon en daarvan verslag doen op Numrush.