Het moderne internet werd honderd jaar geleden al bedacht door een vergeten genie

Vannevar Bush, is de man die meestal wordt aangehaald als grondlegger van het gebruik van hypertext. Volgens The Atlantic, dachten mensen echter voor de twintigste eeuw al na over manieren voor het bewaren en ophalen van informatie. Een Belgisch genie genaamd Paul Otlet, presenteerde in 1895 een idee voor „universal libraries” om iedereen toegang te geven tot een groot aantal boeken. Rond 1934 sprak hij over „electronic telescopes” die mensen direct zouden moeten verbinden met boeken, films, audio en foto’s.

Tegenwoordig nemen we dat natuurlijk allemaal voor normaal aan, maar voor die tijd was zijn manier van denken uniek. Otlet werkte samen met denkers zoals Nobelprijswinnaar Henri La Fontaine en de architect Le Corbusier om een wereldwijd krantenarchief, een netwerk van organisaties en een museum met honderdvijftig kamers op te zetten. Hoewel deze ideeën nooit zijn uitgewerkt hebben de drie mannen wel een dienst opgericht waarmee je een vraag kon opsturen en vervolgens per telegraaf je antwoord ontving.encyclopedie

Otlet’s ultieme doel was om een systeem op te zetten waarbij „from a distance, everyone will be able to read text, enlarged and limited to the desired subject, projected on an individual screen.” De voorloper van het moderne internet dus, iets wat zelfs Vannevar Bush zich niet kon voorstellen.

Helaas raakte Otlet’s visie in de vergetelheid door de invasie van België in 1940 en overleed hij korte tijd daarna. Gelukkig krijgt hij nu wat waardering voor zijn ideeën en zijn fascinerende – langere – verhaal is zeker de moeite van het lezen waard.

lead