‘Innovatie in Nederland is te versnipperd’

Er zijn in Nederland ruim 220 initiatieven en samenwerkingen om van Nederland of een bepaalde regio een innovatiehotspot’ te maken. Dat klinkt als goed nieuws, maar volgens Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie, zijn de meeste initiatieven te klein om te concurreren met andere landen. Dat zegt hij in het FD.

“In Nederland is geen ruimte voor zoveel valleys en campussen. Om de concurrentie met het buitenland aan te gaan, moeten we naar een selectie toe. Niet elk initiatief kan een winnaar zijn”, aldus Van Oort. Het probleem is volgens hem dat elke gemeente zijn eigen valley of campus willen hebben. Hij denkt dat het aan de lokale en regionale overheden is om scherpere keuzes te maken en meer samen te werken.

En vooral dat samenwerken is lastig, want een bedrijf dat aanklopt bij een gemeente doorverwijzen naar een andere stad, dat doe je niet. “Hier wringt de bestuurlijke schoen. Moet Amsterdam iets aan Den Haag laten zodat de nationale economie beter af is in plaats van de lokale werkgelegenheid? Dat laat bijna geen enkele burgemeester gebeuren.”

Het FD maakte een uitgebreide inventarisatie van alle innovatiehotspots die er zijn in Nederland. De krant zette alle initiatieven die er zijn letterlijk op de kaart: