Interactieve data visualisatie laat de geluiden van de stad zien

Elke stadbewoner ergert zich bij tijd en wijle wel eens aan het geluid van een voorbij bulderende vrachtwagen, een toeterende taxi of klussende bouwvakkers. In deze interactieve infographic is mooi te zien hoeveel decibel het geluid van de stad gedurende de dag toe en afneemt. Het project is geinitieerd om stadsplanner tijdens bouw – en innovatietrajecten ook na te laten denken over de impact van geluid.