Internationale Cyberstrategie: De regering wil samenwerken met andere landen tegen het digitale kwaad

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft een strategie opgesteld die de groeiende dreiging van cyberaanvallen moet terugdringen. Volgens de minister moet Nederland werk maken van diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking en ‘moeten we ook bruggen slaan in het internationaal cyberbeleid’.

De Internationale Cyberstrategie heeft Koenders zondagavond naar de Tweede Kamer gestuurd. Er staat in dat er een nieuw netwerk van diplomaten nodig is om de online omgangsregels tussen landen te versterken. “Interne en externe veiligheid zijn steeds minder goed van elkaar te scheiden. Dit geldt vooral voor het cyberdomein. Wat daar gebeurt, raakt direct aan onze eigen veiligheid en welvaart”, schrijft Koenders.

Internationale samenwerking

Nederland heeft volgens Koenders een leidende rol in de opbouw van een digitale verdediging door de NAVO. “Om optimaal te kunnen blijven inspelen op de bedreigingen, kansen en uitdagingen, zal Nederland de internationale samenwerking nog verder moeten versterken”, aldus de minister. Hij doelt hierbij vooral op het kunnen verdedigen van internetaanvallen en deze kennis moet vijanden en misdadigers afschrikken.

Nederland heeft groot belang bij een vrij en veilig internet, doordat het zo voorloopt in de digitalisering. “Een veilig, vrij en open cyberdomein begint en eindigt niet bij onze landsgrenzen of bij de buitengrenzen van de Europese Unie”, zegt Koenders.

Afspraken

Bovendien is er niemand de baas over het internet, dus is afspraken maken tussen landen, bedrijf en organisaties extra belangrijk volgens Koenders. Ook in de opsporing naar cybercriminelen wil Nederland samenwerken, om zo te voorkomen dat deze criminelen hun gang kunnen gaan in landen waar de internetveiligheid niet op orde is.

De Internationale Cyberstrategie is voortgekomen na advies van publieke en private partijen, wetenschappers en de technische gemeenschap en organisaties.