Internet anno 2025: ‘privacy wordt een luxeproduct voor welgestelden’


In 2025 zal het internet ons bewustzijn over de wereld en onszelf vergroten, terwijl onze privacy vermindert en misbruikers meer ruimte hebben om toe te slaan. Maar bovenal zal het internet alomtegenwoordig worden; ingebed in ons dagelijks leven net als elektriciteit vandaag de dag. Dat blijkt uit een nieuw rapport van the Pew Research Center en Elon University.

Joe Touch, directeur van het informatiewetenschappen instituut van de University of Southern California stelt:

The Internet will shift from the place we find cat videos to a background capability that will be a seamless part of how we live our everyday lives. We won’t think about ‘going online’ or ‘looking on the Internet’ for something. We’ll just be online, and just look.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van het internet. In 1989 onthulde Tim Berners-Lee een voorstel voor the World Wide Web. Hoewel het internet rond die tijd al bijna twee decennia bestond, was het tot dat moment nog lang niet toegankelijk voor iedereen. De ideeën van Berners-Lee vormden de fundering van ons huidige internet gebruik.

timbernersleejeuneavecordinateur
(Tim Berners-Lee, bedenker van het World Wide Web)

In een eerder rapport werd al beschreven hoe het internet in de afgelopen 25 jaar ons leven heeft beïnvloed. Een nieuw onderzoek van The Pew richt zich juist op de toekomst. Aan 1800 experts werd gevraagd naar hun verwachtingen van het internet voor de komende 25 jaar. Enkele voorspellingen luiden:

Het internet zal ons in staat stellen informatie te verzamelen over elk aspect van ons leven. Het zal ons bewuster maken van ons gedrag, met het gevaar van privacy.
Zo stelt Judith Donath van Harvard University: ‘We’ll have a picture of how someone has spent their time, the depth of their commitment to their hobbies, causes, friends, and family. This will change how we think about people, how we establish trust, how we negotiate change, failure, and success.’ Andere experts voorspellen dat dit ook effectief zal zijn voor de gezondheidszorg en ziektepreventie.

Naast voordelen kleven hier natuurlijk ook nadelen aan. Zo zou alles in de toekomst voorzien zijn van een prijskaartje, en cyberterrorisme een alledaagse onderwerp zijn. Privacy en vertrouwen zal iets zijn uit het verleden; sommige experts voorspellen zelfs dat privacy in 2025 een luxe product wordt voor de welgestelden.

De alomtegenwoordigheid van het internet zal zorgen voor zowel kennis als onwetendheid.
De slimste persoon ter wereld staat op dit moment misschien wel achter een ploeg in India of China, stelt Hal Varian, chef economie van Google. Door de alomtegenwoordigheid van het internet zullen ook dit soort mensen een kans krijgen, wat een enorme impact zal hebben op de ontwikkeling van de mens.

Aan de andere kant zal het internet ook worden gebruikt als de meest krachtige en effectieve manier om macht uit te oefenen en gedachtes en informatie te controleren. Hierdoor zal in plaats van kennis juist onwetendheid ontstaan.

We kunnen de effecten nog niet volledig begrijpen
Uiteindelijk zullen we pas vele jaren later de impact van het internet echt goed kunnen begrijpen. Een vergelijking wordt gemaakt met de uitvinding van de boekdrukkunst; pas 100 jaar later werd pas echt beseft hoeveel invloed deze uitvinding heeft gehad op het leven van de mens.

Het is dus altijd een kwestie van afwachten, de toekomst hebben we nu eenmaal niet volledig in de hand. Toch geven de experts al een goed beeld van wat ons mogelijk te wachten staat over 25 jaar. Zal privacy nog wel bestaan? Misschien kijken we over 25 jaar wel lachend terug op de huidige periode waarin we ons zo druk maken om onze privacy. Wie zal het weten..