‘Internet of Everything’ kan de komende jaren voor ruim € 36 miljard aan waarde gaan opleveren in publieke sector

Zesendertig miljard euro. Een gigantisch bedrag! Het gaat hier niet om aardgasopbrengsten of de stijging van de zorgkosten. Nee, het is de waarde die het Internet of Evertything de komende tien jaar kan realiseren binnen de publieke sector in Nederland. Om welke waarde gaat het hier en wat moet er gebeuren om die waarde daadwerkelijk te realiseren?

Cisco heeft onlangs onderzoek gedaan naar de waarde die het Internet of Everything (IoE) de komende tien jaar wereldwijd zou kunnen genereren voor organisaties in de publieke sector. Voor de publieke sector in Nederland gaat het om het hierboven genoemde bedrag van ruim 36 miljard euro.

Onder het Internet of Everything verstaan we netwerkverbindingen tussen mensen, processen, data en dingen. Het zijn juist deze verbindingen die voor waarde zorgen: door kosten te besparen, door de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, door nieuwe inkomsten te genereren (let wel: zonder de belastingen te verhogen) en door het profijt voor de burger te vergroten.

Die verbindingen zorgen dat er veel meer informatie beschikbaar komt en dat die informatie ook direct bij de juiste mensen en processen terecht komt.

Bevolkingsgroei voornamelijk in steden

Ook de aard van de informatie verandert: gegevens van sensoren die verbonden zijn met het Internet of Everything zullen ons veel meer inzicht bieden in de wereld om ons heen. Hiermee breekt een nieuwe fase aan waarin we slimmer en efficiënter kunnen werken.

Tegelijk ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen waar de publieke sector nu voor staat, het hoofd te bieden. De waarde die dat vertegenwoordigt zal volgens de bevindingen van het onderzoek voornamelijk door ‘slimme steden’ gerealiseerd worden.

Van de in totaal €36 miljard voor de Nederlandse publieke sector zullen de steden naar schatting om een bedrag van ongeveer € 33 miljard voor hun rekening nemen. Net als elders in de wereld spelen ook in Nederland steden een steeds grotere sociaaleconomische rol.

En ook in ons land gaat de trek naar de steden en stadsagglomeraties onverminderd door. Volgens cijfers van CBS groeit de bevolking van Nederland tussen 2012 en 2025 met 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners.

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zijn samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei tot 2025. winkelstraat

Slimme oplossingen

Die bevolkingstoename zorgt voor allerlei problemen in de steden. Meer inwoners betekent meer verkeer en meer verkeer zorgt voor overlast en vervuiling door uitstoot van fijnstof en schadelijke gassen. Ook de parkeerproblemen zullen toenemen.

Een grotere stadbevolking zal ook een grotere belasting betekenen voor gemeentelijke diensten, zoals het ophalen van vuilnis en het openbaar vervoer. En dan is er nog de veiligheid, die in grote steden veelal te wensen overlaat.

Op al deze terreinen kunnen verbindingen tussen sensoren, data, processen en mensen tot slimme oplossingen leiden.

Bijvoorbeeld om veel meer grip te krijgen op verkeersstromen, zoals het op groen zetten van verkeerslichten om een ‘groene golf’ tot stand te brengen, zodat hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse kunnen komen. Of het bevorderen van de veiligheid door slimme camerabewaking en verlichting, die bij onraad omschakelt van de ‘romantiek’-stand naar ‘schijnwerper-stand. En het ophalen van vuilnis zou gestuurd kunnen worden door sensoren in de vuilcontainers, zodat er minder vuilniswagens op pad hoeven als het aanbod gering is, of juist intensiever moeten rijden als de containers vol zijn.

Slimmer omgaan met zaken is beslist goedkoper op termijn. Maar veruit de meeste waarde zal indirect worden gerealiseerd. Zo kan in een slimme stad de economische groei sneller doorzetten. Een beter stedelijk woonmilieu betekent ook een gezondere stad.

De waarde is dat de inwoners uiteindelijk minder zorg nodig hebben, waardoor de kosten van de gezondheidszorg zullen dalen. Een veilige stad is aantrekkelijker om te wonen en daarom ook aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen.

Dat leidt tot een economische bloei die concrete waarde vertegenwoordigt. Dat is ook wat we zien gebeuren in steden die al wat verder zijn met slimme oplossingen, zoals het Zuid-Koreaanse Songdo.

songdo8centralpark

Kleinschalig begin met groot potentieel

In enkele Nederlandse steden zijn momenteel kleinschalige  Internet of Everything-proefprojecten van start gegaan. Ik merk dat de belangstelling in Nederland voor ‘smart cities’ nu snel toeneemt.

Het gevolg is dat Internt of Everything- projecten sneller loskomen en de resultaten en financiële haalbaarheid duidelijk zichtbaar worden. Deze projecten zullen ongetwijfeld een vervolg krijgen. Als met de huidige snelheid wordt doorgepakt verwacht ik dat echte slimme steden binnen twee tot drie jaar in Nederland een realiteit kunnen zijn.

Bedrijven zullen moeten investeren in Internet of Everything diensten en producten die aansluiten bij de behoeften van onze groeiende steden en ons allemaal ook echt verder kunnen helpen. De politiek zal zich moeten gaan realiseren welke voordelen slimme IoE-oplossingen de burgers en het bedrijfsleven te bieden hebben. Maar om ook echt waarde te creëren is méér nodig dan technologie.Overheden, gemeenten beleidsmakers moeten deze route wél willen volgen. De medewerking van eenieder is nodig: van burgers, bedrijven én politiek.

Dat vergt leiderschap is én natuurlijk ook investeringen. Het koppelen van mensen, processen, devices en data is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Disclaimer: dit artikel maakt onderdeel uit van de serie ‘The Internet of Everything stories’, mogelijk gemaakt door Cisco. Rob de Wildt is Director Public Sector bij Cisco.
Cisco_Footer2