LittleBits: Arduino speelgoed voor kinderen

Lego is misschien wel een van de beste speelgoeduitvindingen ooit. Tijdens haar TED Talk in Long Beach, vertelt LittleBits CEO Ayah Bdeir dat er over de hele wereld ruim 400 miljard legoblokjes bestaan, wat neer komt op ca 75 blokjes per persoon. Het inspireerde haar tot het maken van een nieuw product, dat Lego eigenlijk naar een volgend level brengt: Met LittleBits bouw je zelf je eigen elektrische circuits waarmee je bijvoorbeeld een lamp kunt laten branden. Het speelgoed heeft veel weg van Arduino, maar is zo aangepast dat het makkelijker en veiliger is voor jonge kinderen. Zo klikken alle elementen die je nodig hebt om een circuit te maken middels magneetjes aan elkaar.

Met LittleBits worden kinderen zo in staat gesteld om niet alleen hun eigen wereld na te bouwen, maar deze ook echt in beweging te zetten door bijvoorbeeld licht en geluid toe te voegen. Volgens Bdeir is het speelgoed bij uitstek een manier om creativiteit en inventiviteit bij jonge kinderen te stimuleren. ‘Ons huidige onderwijssysteem is gericht op scores en slagingspercentages. We duwen kinderen al vanaf jonge leeftijd een hele specifieke gebaande weg op, waarvan bekend is dat het onze creativiteit belemmerd. Speelgoed zoals Lego en LittleBits beogen deze creativiteit en nieuwsgierigheid juist te stimuleren’, aldus Beidr.

Bekijk hier de TED Talks van Beidr en Ken Robbins over kinderen, onderwijs en het stimuleren van creativiteit.