Meer meldingen internetdiscriminatie in 2015; verdubbeling ten opzichte van 2014

Het meldpunt voor internetdiscriminatie (MIND) heeft in 2015 meer meldingen ontvangen van discriminatie op het internet dan in 2014. Er kwamen in totaal 652 meldingen binnen, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Dat maakt de organisatie bekend in hun jaarverslag. In de onderstaande grafiek kun je zien hoeveel meldingen er in 2013, 2013 en 2015 binnen zijn gekomen.

Screen Shot 2016-01-12 at 10.28.28

De meeste meldingen hebben volgens de organisatie te maken met discriminatie op grond van ras (44 procent). Gevolgd door discriminatie op grond van godsdienst (22 procent), persoonlijke discriminatie (9 procent) en antisemitisme (7 procent).

Als er gediscrimineerd wordt op grond van geloof dan is dat bijna altijd gericht tegen moslims (98 procent). Meldingen van racisme waren in 31 procent van de gevallen gericht op personen met een donkere huidskleur.

Het merendeel van de berichten waar melding van gemaakt is, waren afkomstig van sociale media. De rest was afkomstig van onder meer fora, blogs en opiniesites.

Screen Shot 2016-01-12 at 10.28.44

Toch heeft melding maken van de berichten geen grote gevolgen voor de auteurs van die berichten. In de meeste gevallen ging het om berichten die niet strafbaar zijn volgens de Nederlandse wet. Voor slechts 64 uitingen werd een verwijderingsverzoek ingediend, waarvan er momenteel nog 23 in behandeling zijn.