Prinsjesdag: Het kabinet investeert volgend jaar miljoenen extra in innovatie en startups

“Zorgen voor een toekomst waarin vooruitgang, innovatie en economische groei samen kunnen blijven gaan met bescherming, solidariteit en omzien naar elkaar – in de beste tradities van ons land”, zo vatte koning Willem-Alexander in de troonrede vandaag het kabinetsbeleid samen. Volgend jaar begint het tweede kabinet van premier Rutte aan zijn laatste maanden; vandaag -op Prinsjadag- is de begroting van 2017 bekend gemaakt. En daarin wordt inderdaad geïnvesteerd in innovatie.

De bedoeling is dat mede dankzij subsidies Nederland in de top 5 van innovatieleiders binnen de Europese Unie blijft staan. Het ministerie van Economische Zaken maakt daarom komend jaar 33 miljoen euro extra beschikbaar voor bedrijven die geld nodig hebben voor onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast gaat er specifiek geld naar startups. Zo komt er 50 miljoen euro beschikbaar voor startups, waarbij een deel, 23 miljoen, samen met private investeerders ook echt direct in bedrijven wordt gestopt. De overige 27 miljoen is voor gunstigere loonregeling voor eigenaren van startups.

Er wordt ook specifiek geïnvesteerd in regio’s waar veel innovatie plaatsvindt, de zogeheten innovatiehubs. Zo krijgt de regio Eindhoven bijna tien miljoen euro om te zorgen dat er de komende vier jaar meer innovatieve, internationale bedrijven zich er vestigen. Daarbij eist het kabinet wel dat ook de provincie Noord-Brabant financieel bijspringt.

Energie

Als het gaat om innovatie gaat het om meer dan alleen startups en onderzoek. Energie is een belangrijk punt op de economische agenda van het kabinet. Er is komend jaar 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor nieuwe duurzame energietechnieken onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Daarnaast zal subsidiebudget om energie-innovaties te ontwikkelen die potentie hebben om in het buitenland verkocht te worden groeien naar 41 miljoen euro.

Er is al jaren veel kritiek om het energiebeleid van de overheid. Volgens sommigen omdat de overheid te weinig doet om duurzame energie te bevorderen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen. Volgens anderen juist omdat er in hun ogen ongelofelijk veel subsidie naar duurzame energie gaat.

Cybercrime

In de miljoenennota was ook aandacht voor de keerzijde van alle innovatie en digitalisering: de bijbehorende risico’s. Of zoals het kabinet het graag noemt: cyberveiligheid. “In potentie bedreigen cyberaanvallen de nationale veiligheid, onze privacy en het functioneren – ook financieel – van de overheid”, staat in de Miljoenennota tussen allerlei hoofdstukken over de financiële risico’s van onze staatsschuld en belastingheffing.

Daar horen uiteraard concrete plannen bij. Het ministerie van Veiligheid de Justitie wil dat er een actuele, Europese strategie komt op het gebied van digitale veiligheid. Daarnaast wil het ministerie komen met dat wat het noemt een “geïntegreerde aanpak op het gebied van cybersecurity en cybercrime”. Komend jaar moet het aantal cybercrime onderzoeken bij de politie groeien van 220 naar 270, is de bedoeling.

AIVD

Tot slot: in de strijd tegen terrorisme krijgt de AIVD er komend jaar 20 miljoen euro bij om internetkabels af te tappen. Dat is 5 miljoen meer dan de AIVD zelf nodig dacht te hebben bij het maken van een eigen begroting. Het geld is bedoeld voor het uitvoeren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarover het afgelopen jaar veel discussie was.

De wet staat namelijk het op grote schaal aftappen van het internetverkeer toe, waarbij metadata wordt verzameld over het internetgebruik en deze vervolgens wordt geanalyseerd. Hij moet overigens nog worden behandeld in de Tweede Kamer.