MIT ontwikkelt methode om Parkinson vast te stellen op basis van typegedrag

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe methode om de ziekte van Parkinson vast te stellen. Volgens de onderzoekers is het mogelijk om diagnoses te stellen op basis van het typegedrag van personen.

De onderzoekers hebben het typegedrag van diverse testpersonen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat het typepatroon van personen met een verstoorde motoriek afwijkt van het gemiddelde typepatroon. Dit uit zich onder meer in de tijdsduur waarop toetsen worden ingedrukt en weer worden losgelaten. Personen met een verstoorde motoriek zouden de toetsen langer ingedrukt houden dan gemiddeld.

Ian Butterworth, één van de onderzoekers aan het MIT, legt uit hoe dit mogelijk is:

Er zitten subtiele verschillen tussen de manieren waarop personen typen. Op het moment dat je een toets indrukt, snappen de hersenen direct dat je de toets weer los kunt laten. Op het moment dat de hersenen afwijkingen vertonen, zoals bij Parkinson, duurt het langer voordat een persoon het signaal oppikt om de toets los te laten.

Butterworth geeft aan dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom de motoriek van een persoon wordt verstoord. “We willen onderzoeken welk typegedrag bij een bepaalde aandoening hoort. Op deze manier hopen we het diagnostiseren van aandoeningen sneller en effectiever te laten verlopen.”

In het geval van Parkinson zou de nieuwe methode een flinke uitkomst zijn. De ziekte, een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in hersenen afsterft, is lastig te diagnostiseren. Door personen op een speciaal toetsenbord te laten typen, is het mogelijk om alle toetsaanslagen vast te leggen. Vervolgens wordt de opgeslagen data via speciale algoritmes beoordeeld, waarna moet blijken of een patiënt Parkinson heeft. Aangezien de hersenen al op jonge leeftijd afwijken, zou de ziekte in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen, aldus Butterworth.

Eerder deze week een team onderzoekers van het Imperial College London al een speciale pen voor parkinsonpatiënten, waardoor zij netter en gemakkelijker kunnen schrijven.