Mobiele app voorspelt stemmingswisselingen van patiënten met een bipolaire stoornis

Eén van de lastigste dingen voor patiënten met een bipolaire stoornis is dat ze niet kunnen voorspellen wanneer hun stemming ineens over zal slaan van de ene extreme naar de andere. Om deze mensen te helpen heeft een team van de University of Michigan’s Depression Center een experimentele nieuwe smartphone applicatie ontwikkeld, genaamd PRIORI.

Deze app is in staat de stem van de gebruiker te monitoren tijdens dagelijkse telefoongesprekken met als doel om vroegtijdig tekenen van stemmingswisselingen te detecteren. De app kan op de achtergrond draaien van elke willekeurige smartphone, en houdt de stem van de patiënt in de gaten wanneer hij of zij aan het bellen is.

Speciale software is vervolgens in staat om de verschillende kenmerken te analyseren van wat er wordt gezegd, en ook van wat er juist níet wordt gezegd. Om privacy te behouden wordt in plaats van het hele gesprek, alleen de stem van de patiënt opgenomen. De onderzoekers ontvangen bovendien niet de persoonlijke gesprekken van gebruikers maar alleen de resultaten uit de computeranalyse.

w640

De verzamelde data wordt vervolgens vergeleken met een stemmingsbeoordeling die is opgesteld door een getrainde arts. Hierbij wordt gekeken naar correlaties tussen akoestische eigenschappen van spraak en de stemming van de patiënt.

Tot nu toe is de applicatie getest door zes patiënten met een bipolaire stoornis, en deze bleek in staat te zijn om verhoogde en depressieve stemmingen op te sporen met behulp van een analyse van het stemgebruik in alledaagse gesprekken. Het uiteindelijk doel van het project is om veranderingen te detecteren die optreden vóór een stemmingswisseling zodat een patient meer grip krijgt op zijn stoornis. Karam, een van de onderzoekers stelt:

These pilot study results give us preliminary proof of the concept that we can detect mood states in regular phone calls by analyzing broad features and properties of speech, without violating the privacy of those conversations. As we collect more data the model will become better, and our ultimate goal is to be able to anticipate swings, so that it may be possible to intervene early.

Het zelfde systeem zou bovendien goed kunnen worden gebruikt bij vergelijkbare stoornissen zoals schizofrenie of een post-traumatisch stresssyndroom. De applicatie is een geweldig voorbeeld van hoe technologie een belangrijke rol kan (gaan) spelen in de medische zorg. Dankzij dit soort nieuwe technologieën krijgen patiënten een veel beter inzicht in hun aandoening en kan er gerichter worden gehandeld.