Motorola wil concept Phonebloks realiteit maken met Project Ara


Met zijn creatieve Phonebloks concept voor een mobiele telefoon die bestaat uit bouwstenen, wist de Nederlandse ontwerper Dave Hakkens behoorlijk wat aandacht op zich te vestigen. Motorola raakt danig gefascineerd door het idee dat het een speciale project groep in het leven heeft geroepen om het te realiseren.

Talloze malen kwam zijn video voorbij op internationale weblogs, sociale netwerken en uiteindelijk zelfs die good old TV: de Nederlandse Dave Hakkens moet soms wel even achter zijn oren hebben gekrabt. Naast alle positieve aandacht, waren er  – uiteraard – ook criticasters die direct aangaven dat het project onhaalbaar was.

De reden daarvoor lag voor de hand: het verlies voor de fabrikanten zou simpelweg te groot zijn, omdat een duurzame en modulaire opbouw van een mobiele telefoon zou betekenen dat zij niet meer elk jaar een  volledig nieuwe smartphone zouden kunnen lanceren. Ook ik sloot me daarbij aan, welke fabrikant zou die stap immers durven te nemen?

Enter Motorola, het bedrijf dat tegenwoordig onderdeel is van Google. Beide partijen staan er om bekend dat ze niet bang zijn om een duik in het diepe te nemen en dus benaderde de hardware gigant de Nederlande Hakkens om samen het concept tot leven te brengen in Project Ara.

We want to do for hardware what Android has done for software: create a vibrant third-party developer ecosystem, lower the barriers to entry, increase the pace of innovation, and substantially compress development timelines

Volgens het team van Motorola in deze blogpost is er ondertussen al een behoorlijke berg werk verzet en kunnen creatieve designers of slimme hackers zich hier al melden om modules te bouwen voor deze nieuwe smartphone.

Niet alleen het idee zelf, ook de tijdlijnen zijn ambitieus. Motorola wil deze winter al de eerste modules laten bouwen op een zogenaamde MDK (module developer kit). Uiteraard is het hele project nog in een zeer vroeg stadium, maar wie weet tot welke hoogte het kan stijgen als de aanjagers van Hakkens video de schouders er onder blijven zetten!

ara_concept_device