De Nederlandsche Bank wil dit jaar eigen Bitcoin ontwikkelen: de DNBcoin

De Nederlandsche Bank wil dit jaar een eigen virtuele munteenheid ontwikkelen gebaseerd op de blockchain-technologie die ook ten grondslag ligt aan de Bitcoin. Het gaat om een prototype dat de organisatie de DNBcoin noemt. In het jaarverslag van 2015 (pdf) wordt de ontwikkeling als één van de doelstellingen voor 2016 genoemd, ontdekte Coindesk.

Er staan geen verdere details over de munteenheid of de plannen op termijn in het verslag, maar er is af te leiden dat het prototype vooral wordt ontwikkeld om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van de blockchain. DNB noemt de relatief lage kosten, snelheid en transparantie van deze technologie als belangrijke voordelen en de organisatie verwacht dan ook veel van de technologie. Op een positieve manier, maar DNB ziet ook risico’s:

De blockchaintechnologie kan de verdienmodellen en systemen van banken aantasten, maar zij kunnen er ook van profiteren met nieuwe manieren om omzet te genereren en kosten te reduceren. DNB heeft eerder gewezen op de risico’s van het gebruik van virtuele valuta’s zoals bitcoins, maar onderkent de kansen van de blockchaintechnologie. Wel moeten daarbij vraagstukken als governance en risicobeheersing verder worden onderzocht, evenals de eventuele noodzaak tot regulering.

Naast de centrale bank, kijken ook de commerciële banken in Nederland naar de mogelijkheden van de blockchain-technologie. Zo investeert ABN Amro er actief in en is ING onderdeel van een groot internationaal collectief dat hier onderzoek naar doet. Eerder schreven we al een uitgebreide uitleg over dit onderwerp.