NSA wilde stoppen met het massaal verzamelen van Amerikaanse telefoongegevens

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA bleek met het idee te spelen om te stoppen met het verzamelen van Amerikaanse telefoongegevens, zo meldt de Huffington Post op basis van diverse anonieme bronnen van het AP.

Begin 2013, nog voordat klokkenluider Edward Snowden uit de school klapte met zijn onthullingen, zou er intern een discussie hebben plaatsgevonden over de voordelen van het massa surveillance programma. Enkele officials van de NSA zouden hun twijfels hebben gehad over de zin van het programma en vroegen zich af of de kosten van het programma wel opwogen tegen de voordelen.

Volgens de officials zou het programma ineffectief zijn omdat het zich niet centraal richtte op het opsporen van terroristische complotten en werden de meeste telefoongesprekken niet eens vastgelegd. Daarnaast zouden zij zich zorgen hebben gemaakt over een eventuele openbaring van het programma, wat uiteindelijk gebeurde via Snowden.

Uiteindelijk werd er op basis van de interne discussie een voorstel opgesteld om het programma te stoppen, maar is hier nooit een besluit over genomen. Volgens de bronnen is het voorstel om te stoppen met het programma ingezien door diverse topmanagers van de NSA, maar is het voorstel nooit op het bureau van NSA-directeur Keith Alexander terecht gekomen. Het is echter maar de vraag of Alexander het voorstel aangenomen zou hebben. De directeur geloofde volgens de bronnen heilig in de waarde van het programma.

Aanstaande juni verloopt de wet die het de NSA mogelijk maakt om het telefoonverkeer af te tappen. Het is nog maar de vraag hoe veel draagvlak de wet heeft bij het Congress. Nu blijkt dat er binnen de NSA al twijfels zijn over het programma bestaat de kans dat het Congress niet langer instemt met de wet.