Online medische encyclopedie wil dat mensen stoppen met het googelen van hun gezondheidsklachten

Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over hun gezondheid via internet. Het snel even googelen van je klachten resulteert vaak in een zoektocht langs schimmige fora waar mensen met zelfde type klachten zich ophouden, of speculeren over de mogelijke diagnoses. Ontbetrouwbaar en bovenal in veel gevallen levensgevaarlijk, als mensen ronduit verkeerde adviezen krijgen.

In België besloot men daarom dat dit zo niet langer kon. De Vlaamse Gemeenschap gaf het Centrum voor Evidence-Based Medicine opdracht een nieuwe onafhankelijke website te bouwen: Gezondheid en Wetenschap. Op de site is een antwoord te vinden op elke gangbare medische klachten, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en de adviezen van doktoren.

Screen Shot 2014-10-16 at 13.16.08

Daarnaast worden er dagelijks nieuwsberichten uit het medischvakgebied geplaatst: Berichten die ‘mediageniek’ en dus toegankelijk voor het grote publiek zijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe methoden die de slagingskans van een IVF behandeling verhogen of een nieuw medicijn tegen diabetes. Ook hiermee tracht de website een wapen te zijn tegen de ‘waan van de dag’:

Pittige krantenkoppen lokken lezers en dreigen daarmee de nuance te verliezen. Bevindingen uit studies worden soms overdreven voorgesteld, zowel door verslaggevers als onderzoekers. Soms belanden ongenuanceerde boodschappen in de media. Onnauwkeurige of verkeerde gezondheidsinformatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan leiden tot geldverspilling, onnodige onrust en zelfs overbodige behandelingen.

Als u bijvoorbeeld gelooft dat vetverbranders uw buik of dubbele kin zullen gladstrijken, geeft u misschien onnodig geld uit. En als u gelooft dat deodorant borstkanker veroorzaakt, wordt u onnodig bang gemaakt. Geldverspilling en ontgoocheling in de wetenschap vallen te betreuren, maar foutieve informatie kan ook ronduit gevaarlijk zijn. Stel dat u als jonge ouder het bericht gelooft dat het mazelenvaccin autisme veroorzaakt, u uw baby niet laat vaccineren met de beste bedoelingen en uw kind later hersenschade oploopt bij een mazeleninfectie, dan heeft de informatie ernstige schade berokkend.

U vindt het moeilijk om kaf van koren te scheiden? Gezondheid-en-Wetenschap wil daar iets aan doen. Voor u houden we dag in dag uit het mediagenieke gezondheidsnieuws tegen het licht. We becommentariëren de meest opvallende krantenkoppen en brengen ruimere achtergrondinformatie over de wetenschappelijke oorsprong van het nieuws. Zo nodig brengen we nuanceringen aan. Om dat te realiseren werken we nauw samen met onafhankelijke artsen en experts van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, kortweg Cebam.

Behalve de artikelen kan de bezoeker met een gezondheidsklacht ook zoeken naar zogenaamde ‘patiëntenrichtlijnen’. Dit zijn de officiële adviezen die een huisarts of specialist aanhoudt als je je met deze klacht bij hem zou melden. Je kunt zoeken door een klachtomschrijving in te typen, of op de tekeningen van het menselijk lichaam te klikken, zodat de site direct weet in welke regio van je lichaam de klacht zich voordoet. De patiëntenrichtlijn geeft vervolgens advies wat de oorzaak van de klacht kan zijn, en hoe het mogelijke behandelplan er uit ziet.

Verder wordt vermeld wat je huisarts zal doen als je bij hem een afspraak maakt met deze klacht, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Handig initiatief van de Belgen. Misschien in het kader van de bezuinigingen binnen de Nederlandse overheidop ICT gebied een goed idee om ook snel een .nl in te richten?