Overheid gaat scholen met geen of slecht internet helpen

Het internet is tegenwoordig een basisbehoefte, ook op school. Toch hebben ruim 800 Nederlandse scholen geen of slecht internet. De overheid wil daar bij gaan helpen, door een snelle verbinding aan te gaan leggen. Dit schrijft de Rijksoverheid op haar website.

Het project is bedoeld voor basis- en middelbare scholen zonder kabel of glasvezelverbinding. Omdat zij nog via een koperen kabel werken, is het internet traag en kunnen digitale reken- of taallessen en een digibord niet gebruikt worden. Volgens de overheid is een steuntje in de rug qua geld soms al genoeg om wel een goede verbinding te krijgen. Om die reden betaalt het de helft van de aansluitkosten.

Voorop blijven lopen

Minister Kamp van Economische Zaken vertelt:

Digitalisering heeft een grote invloed op onze maatschappij en de groeimogelijkheden van onze economie. Als Nederland voorop blijft lopen op dit gebied, zorgt dat voor extra banen en inkomsten. De basis daarvoor wordt gelegd op jonge leeftijd. Scholieren nu goed wegwijs maken met internet, ICT en techniek, geeft ze een betere toegang tot kennis en helpt ze voorbereid te zijn op de toekomst waarin digitalisering een nog grotere rol speelt. Goed internet op school helpt om later van deze kansen te profiteren.

Het ministerie van Economische Zaken werkt samen met het ministerie van Onderwijs en onderwijskoepels PO-Raad en VO-raad bij het Doorbraakproject ICT. Hiermee willen de organisaties scholen de mogelijkheid geven om gebruik te maken van digitale leermiddelen. Daarnaast moeten leerlingen voorbereid worden op een digitale samenleving.

Om de internetverbindingen aan te leggen hebben de ministeries 5,5 miljoen euro uitgetrokken. De regeling loopt vanaf nu tot en met 2019.