Pinterest publiceert transparantie-rapport: 12 overheidsaanvragen tot dataverstrekking in tweede helft 2013

Vorige week publiceerde Pinterest het eerste transparantie-rapport waarin openheid wordt verschaft over aanvragen tot het verstrekken van persoonsgegevens. Pinterest ontving in de tweede helft van 2013 in totaal twaalf aanvragen over dertien gebruikersaccounts.

Deze twaalf aanvragen kwamen elk van Amerikaanse instanties. Pinterest waarschuwt gebruikers wanneer er gegevens worden opgevraagd tenzij dat expliciet bij wet verboden is; zoals in drie van de gevallen. Bovendien heeft het bedrijf één keer geweigerd om überhaupt informatie te verstrekken.

Screen-Shot-2014-02-25-at-10.55.11-AM

Every company that stores information — from banks to phone companies to email providers — must respond to requests for that information from folks like law enforcement agencies, courts, and others,” legt Pinterest uit. “We think it’s important that you know about these requests.

Sinds het duidelijk is hoeveel inzicht de NSA heeft in onze gegevens proberen tech-bedrijven in toenemende mate transparant te zijn in wat de overheid van hen vraagt. Bedrijven zoals Apple, Google, Miscrosoft, Facebook, Twitter en Tumblr maken sinds kort allemaal dit soort transparante data openbaar.

Opvallend is dat Pinterest maar enkele aanvragen heeft ontvangen terwijl de aanvragen bij andere bedrijven vaak tot in de honderden of duizenden lopen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aard van de dienst: gebruikers zijn beperkt tot het plaatsen van een “pin”. Wellicht dat als de dienst groeit het aantal aanvragen ook zal toenemen.