‘Privacy in jeugdhulp wordt slecht beschermd’

Privacy

De privacy van jongeren en ouders in de jeugdhulp wordt onvoldoende beschermd. Zes belangenorganisaties stellen dat de regels voor het gebruik van persoonsgegevens onduidelijk zijn en daardoor weten gemeenteambtenaren en jeugdhulpmedewerkers niet hoe ze de gegevens op de juiste manier moeten verwerken.

Ambtenaren delen bijvoorbeeld gevoelige informatie met elkaar over hulpverlening en diagnoses via onbeveiligde e-mails. Ook binnen de jeugdhulp zelf gaat het regelmatig mis met de uitwisseling van informatie. De organisaties hebben daarom een rapport geschreven over de situatie, waarin ze ook aanbevelingen doen aan de ministeries van Volskgezondheid en Veiligheid & Justitie. Het rapport komt een week nadat de Autoriteit Persoonsgegevens meldde dat gemeentes niet weten om welke privacygevoelige informatie ze mogen vragen van mensen die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning.

De zes organisaties (Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor ‘t Kind, UW Ouderplatform, Zorgbelang Nederland en LOC Zeggenschap) schrijven onder meer:

Op dit moment is onduidelijk welke gegevens opgevraagd kunnen worden bij hulpverleners, wie toegang heeft tot bepaalde gegevens van jongeren en ouders en hoe het gebruik van persoonsgegevens bij controle van hulpverleners wordt geborgd. Omdat heldere wettelijke kaders ontbreken, hanteren gemeenten verschillende regels. Zo vraagt de ene gemeente alle oude medische dossiers op, terwijl de andere dit niet nodig acht.

Er is, na meerdere incidenten, wel een concept gemaakt voor een regeling die de privacy in de jeugdhulp moet verbeteren. Volgens de belangenorganisaties gaat het daarbij alleen om de aanlevering van informatie bij declaraties en om verplichte medewerking aan controles. Privacy bij de toegang tot jeugdhulp ontbreekt, zeggen ze.