Privacy Shield tussen EU en Verenigde Staten officieel in werking

De Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is vandaag officieel in werking getreden. In de overeenkomst staat vastgesteld hoe er in de Verenigde Staten om moet worden gegaan met data afkomstig uit de Europese Unie.

In de overeenkomst staat dat bedrijven in de Verenigde Staten open moeten zijn over welke data ze verzamelen. De Amerikaanse overheid gaat daar op controleren. Bedrijven moeten wel eerst zelf aangeven akkoord te willen gaan met de regels van het Privacy Shield. Vanaf 1 augustus kunnen zij daarvoor een verzoek indienen bij de Amerikaanse overheid.

Daarnaast staan in de overeenkomsten ook hoe opsporingsinstanties in de Verenigde Staten om moeten gaan met data van Europeanen, inclusief het in grote getale verzamelen van gegevens, maar daar is nog de nodige kritiek op. Zo staat er in het verdrag dat het verzamelen van grote hoeveelheden data wel zo specifiek mogelijk moet gebeuren. Voorstanders van privacy vrezen echter dat in de praktijk kan dat betekenen dat al het verkeer tussen bijvoorbeeld Nederland en Egypte onderschept kan worden.

Europese burgers die menen dat er inbreuk wordt gemaakt op hun privacy, kunnen met een klacht terecht bij het bedrijf. De burger en bedrijven dienen dan in eerste instantie onderling het geschil op te lossen. Als de klacht draait om een situatie die betrekking heeft op de nationale veiligheid van de Verenidge Staten, kunnen Europese burgers terecht bij een ombudspersoon.

Privacy Shield is de opvolger van Safe Harbour, dat in oktober vorig jaar door het Europese Hof werd geschrapt omdat het vond dat het de data van Europeanen niet goed genoeg beschermde.