‘Alle rechtbanken en gerechtshoven moeten een aparte cybercrimekamer krijgen’

Complexe rechtszaken rondom digitale criminaliteit moeten worden behandeld in een aparte ‘cybercrimekamer’ van de rechtbank of het gerechtshof. Daarvoor pleit Christiaan Baardman, senior raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag in juristenblad Mr. en de Volkskrant. Rechters die zich specialiseren in digitale criminaliteit komen in dit soort kamers beter tot hun recht, vindt Baardman.

Jan-Jaap Oerlemans promoveerde begin dit jaar op het de online opsporing van criminaliteit. Hij zegt in Mr. het verstandig te vinden om gespecialiseerde rechters te hebben. “Hackzaken, het gebruik van malware en denial-of-service aanvallen kunnen complex van aard zijn”, zegt hij in het blad. “Het is goed daarvoor meer gespecialiseerde rechters te hebben die de mogelijkheid hebben gehad om meer diepgaande kennis van deze vormen van cybercrime en digitale opsporing op te doen.”

Kritiek

Advocaat Noud van Gemert heeft in Mr. kritiek op het plan voor een cybercrimekamer. “Cybercrime in ruime zin betreft misdrijven en overtredingen waarbij een computer of het internet is gebruikt”, zegt hij tegen het juristenblad. Een ander nadeel is dat met dit soort kamers een kleine groep rechters gaat beslissen over heel veel digitale zaken, zegt hij tegen de Volkskrant. Hij pleit er daarom voor dat elke rechtbank voldoende rechters met specialistische kennis in huis hebben.