Rechter: ‘DUO mag reisgegevens studenten doorzoeken om fraude op te sporen’

ov-chipkaart-translink

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag de reisgegevens van studenten doorzoeken om fraude op te sporen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in deze zaak, beslist. Door de reisgegevens van een student te bekijken, wil DUO bepalen of een student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt.

Met de reisgegevens kan DUO zien vanaf welk adres een student naar school reist. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de organisatie daarmee per definitie inbreuk maakt op de privacy, maar dat dat onder voorwaarden is toegestaan.

De reisgegevens mogen van de rechter alleen dienen als aanvullend bewijs. Het reisgedrag an sich is niet genoeg om een student te beschuldigen van fraude, omdat er een verklaring kan zijn voor afwijkend reisgedrag.

In augustus werd bekend dat Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, reisgegevens van studenten heeft doorgespeeld aan DUO. Het gaat in een bepaalde periode in ieder geval om vijf à tien verzoeken per week, die allemaal zijn ingewilligd.

Studente

De Centrale Raad van Beroep deed de uitspraak in een zaak met een van fraude verdachte studente. Daarin vroeg DUO de reisgegevens over een periode van 18 maanden op bij Translink, waarna die oordeelde dat zij onterecht een beurs voor uitwonende studenten ontving.

De studente verklaarde haar ‘afwijkende reisgedrag’ door te zeggen dat zij regelmatig naar haar ouderlijk huis ging om haar zieke moeder te verzorgen. De rechter oordeelde dat DUO niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij onterecht op een ander adres stond ingeschreven.

Foto: Elisa Triolo