Review: ‘Automate This: How Algorithms Came to Rule our World’

In het boek Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World, schetst Christopher Steiner uitgebreid de geschiedenis en opkomst van algoritmes in elk mogelijk veld zoals de politiek, beurs, nationale beveiliging, gezondheidszorg en zelfs de productie van muziek. Hij schrijft dan ook niet voor niets: “algorithms are taking over everything”.

Een klassieke definitie van algoritmes die in het boek naar voren komt is de volgende:

 The device is a list of instructions that leads its user to a particular answer or output based on the information at hand.

Maar volgens Steiner doet dat geen recht aan het gecompliceerde net van dynamische, zelf-verbeterende algoritmes met miljoenen variabelen die mogelijk zijn gemaakt door het gebruik van computers. Hij spreekt daarom liever over bots.

Zoals de titel al doet vermoeden beschrijft Steiner hoe algoritmes ons leven hebben overgenomen of hoe ze dat nog gaan doen; hij onderscheidt hierin drie fases:

In de eerste fase maakt een computer gebruik van algoritmes voor het analyseren van data en geeft op basis daarvan orders aan een mens. De tweede fase bestaat uit algoritmes die wederom data analyseren maar dan opdrachten geven aan machines in plaats van aan mensen.

Deze twee fases hebben al plaats gevonden; bijvoorbeeld op de beurs waar algoritmes het handelen hebben overgenomen met geen tot weinig overzicht door mensen (dat dit niet altijd goed gaat bewijst de zogenaamde Flash Crash van 2010).

De derde fase bestaat uit algoritmes die zich onafhankelijk van mensen ontwikkelen en zelf nieuwe algoritmes kunnen schrijven. Steiner noemt dit ook wel “a total bot takeover”. Deze fase is al gedeeltelijk aan de gang want sommige algoritmes zijn inmiddels in staat om zichzelf te verbeteren.

Volgens Steiner kunnen algoritmes de wereld om ons heen veranderen: ze kunnen onze banen overnemen, de manier veranderen waarop we naar elkaar kijken en dragen bij aan het “urban metabolism” (de snelheid van ons leven). Steiner haalt bovendien de Duitse wiskundige Leibniz aan dit stelt dat:

The future of most things could be predicted by examining their […] connections.

Steiner lijkt dus erg veel macht toe te kennen aan algoritmes en hij laat zien dat algoritmes zijn doorgedrongen tot bijna elk onderdeel van ons dagelijks leven. Tegelijkertijd is hij weinig kritisch of reflecterend. Pas helemaal aan het einde van het boek stelt hij wat kritische vragen over de mogelijke tekortkomingen van algoritmes. Het boek is daarom voornamelijk geschikt om de opkomst en geschiedenis van algoritmes te begrijpen en door alle voorbeelden maar mist een wat sterkere kritische noot.