Slaap therapie helpt je van je slechte herinneringen af

Vergeet de bank van de psychiater: psychotherapeutische behandelingen kan net zo goed plaatsvinden in je eigen bed. Nieuw onderzoek laat zien dat patiënten met een psychiatrische stoornis behandeld kunnen worden tijdens hun slaap.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de hersenen getriggerd worden op een bepaalde angstaanjagende herinnering tijdens het slapen, dat de angst voor de herinnering minder kan worden. Patiënten leren om te gaan met hun angst en kunnen uiteindelijk beter omgaan met hun kwade herinnering.

Katherina Hauner en haar collega’s van de Northwestern University in Chicago, hebben deze theorie onderzocht door experimenten te doen met proefpersonen. De proefpersonen kregen een foto te zien, die gelinkt was aan een krachtige geur. Na het zien van deze foto kreeg de proefpersoon een elektrische schok, waarmee een kwade herinnering werd gecreëerd voor de foto. Op het moment dat de proefpersonen gingen slapen, werd de geur verspreid door de slaapkamer. De slapers kregen een angstreactie door de slechte herinneringen aan de elektrische schok. Deze angstreactie werd bij iedere keer dat de geur verspreid werd minder.

Hoewel het lijkt alsof de proefpersonen wennen aan de geur op het moment dat ze merken dat er geen elektrische schok volgt, blijkt dit toch niet zo te zijn. Ook nadat de proefpersonen wakker werden, was de angstreactie bij het zien van de foto’s, met de verwachting van een elektrische schok, minder dan voorheen.

Conclusie van het onderzoek is dat de slechte herinnering niet vergeten wordt, maar dat er een nieuwe, minder slechte herinnering wordt aangemaakt om de oude te vervangen. Hoewel Hauner en haar team aangeven dat er nog veel meer onderzoek nodig is voor dat dit in de praktijk gebracht kan worden, zijn er veel mogelijkheden voor deze nieuwe vorm van behandelen.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience.