Steeds meer en steeds slimmere camera’s: Autoriteit Persoonsgegevens komt met beleidsregels

De Autoriteit Persoonsgegevens, dat voor kort het College Bescherming Persoonsgegevens heette, publiceert vandaag de beleidsregels omtrent cameratoezicht. De regels moeten helpen bij de privacy-afweging wanneer er camera’s worden ingezet.

Cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn om eigendommen te beschermen of de openbare orde te handhaven. Camera’s worden echter ook gebruikt door consumenten om bijvoorbeeld in de gaten te houden wat er in en rondom het huis gebeurd. Als deze camera op de openbare weg is gericht kan dit inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van iemand, zoals dat juridisch wordt genoemd.

Daarnaast zien we natuurlijk steeds vaker camera’s terugkomen op bijvoorbeeld drones en auto’s en worden ze steeds slimmer. Zo beschikken ze over gezichtsherkenning of over een systeem dat het gedrag van mensen analyseert. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert vandaag, op de Dag van de Privacy daarom de Beleidsregels Cameratoezicht.

De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn globaal drie belangrijke regels opgezet om de privacy te kunnen waarborgen. Zo mag een camera alleen worden ingezet als dit noodzakelijk is om een gesteld doel te bereiken. Daarnaast moeten mensen geïnformeerd worden over het cameratoezicht, voordat ze ook daadwerkelijk gefilmd worden en moeten deze beelden adequaat beveiligd worden. De beleidsregels geven daarbij enkele specifieke aandachtspunten voor drones, slimme camera’s en dashcams.

Uiteindelijk zijn al deze aandachtspunten natuurlijk nog steeds niet heel concreet. Zeker over de vraag wanneer een camera wel of niet noodzakelijk is om een doel te bereiken lopen de meningen uiteen. Uiteindelijk wordt dit in het geval van een rechtszaak getoetst aan de bestaande wet, de beleidsregels hebben geen juridische status.

Naast de nieuwe beleidsregels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook brieven verstuurt naar sauna’s en uitvaartbedrijven. Afgelopen jaar werden er meerdere signalen ontvangen over filmopnames tijdens uitvaarten en over camera’s in sauna’s. In de brief werden deze bedrijven daarom gewezen op de eisen die gelden voor de inzet van camera’s.